Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta Malacky zriadenej 20. mája 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/99.

AD HOC Malacky vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Malacky a blízkeho okolia.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní AD HOC Malacky najmä tieto úlohy:
- spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
- spoluorganizuje športové podujatia,
- zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
- zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,

Zmluvy


Dohoda o vzájomnom usporiadaní práv a povinností Mesto Malacky-AD HOC Malacky

-----------

Zmluva o refakturácii nákladov PROGRES - TS, s.r.o.

Zmluva o refakturácii nákladov PROGRES - TS, s.r.o.

Zmluva o refakturácii nákladov PROGRES - TS, s.r.o.

-----------

Zmluva o vysporiadaní nákladov za dodávku pitnej vody - rok 2020

Zmluva o vysporiadaní nákladov za dodávku pitnej vody - rok 2019

-----------

Zmluva o prenájme obchodnej platformy a o sprostredkovaní ID 610309 - Slevomat.cz, s.r.o.

Zmluva o prenájme obchodnej platformy a o sprostredkovaní ID 610313 - Slevomat.cz, s.r.o.

Zmluva o prenájme obchodnej platformy a o sprostredkovaní ID 616660 - Slevomat.cz, s.r.o.

Zmluva o spolupráci Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Benefit Systems Slovakia s.r.o.

Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov Levisa, s.r.o.

Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci Heineken Slovensko a.s.

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní produktov Edenred

Zmluva o poskytovaní služieb LUKA TEAM s.r.o.

Zmluva o spolupráci Benefit Systems Slovakia s.r.o.

Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov Levisa, s.r.o.

Zmluva o spracúvaní osobných údajov Forbo Siegling, s.r.o.

Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov Levisa, s.r.o.

 

Zmluvy o poskytnutí služieb

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017

 

rok 2016

rok 2015

AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk