Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta - mestského podniku správy športových zariadení a majetku mesta

AD HOC Malacky poskytuje služby pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport ako aj pre relax a aktívny odpočinok.

Vážime si všetkých návštevníkov a najväčšiu radosť máme, keď sa k nám radi vracajú. Vyskúšajte mestské športovo-rekreačné zariadenia a sami posúďte naše služby.

Kariéra


AD HOC Malacky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: správca športovísk

Zamestnávateľ:          AD HOC Malacky

Sídlo:                        Sasinkova 2, 90101 Malacky

Funkcia:                    správca športovísk

Miesto výkonu práce: mestské športoviská v správe organizácie

Termína nástupu:       01.08.2019

Pracovný úväzok:      37,5 hod. (úväzok 100%)

Pracovný čas:            7:30 hod. - 15:30 hod.

Nástupný plat:           530,50 € - 637,00 € (plus osobné ohodnotenie po uplynutí skúšobnej doby)

Náplň práce:

- domovnícka práca vrátane údržby objektu, drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca s prípadným vykurovaním objektu, opravy a údržba elektrických a strojových zariadení

Kvalifikačné predpoklady:  stredné vzdelanie, odborná spôsobilosť v elektronike (§22)

Ďalšie požiadavky:           

- zodpovedný prístup k práci a flexibilita, chuť učiť sa nové veci, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, pozitívny vzťah k športu

Požadované predpoklady:   

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • kópia certifikátu odbornej spôsobilosti

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 23.júla 2019. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

Telefón: 0948 877 481

E-mail: office@adhocmalacky.sk

 

AD HOC Malacky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: správca krytej plavárne a letného kúpaliska

Zamestnávateľ:             AD HOC Malacky

Sídlo:                           Sasinkova 2, 90101 Malacky

Funkcia:                       správca krytej plavárne a letného kúpaliska

Miesto výkonu práce:   mestské športoviská v správe organizácie

Termín nástupu:           15.05.2019

Pracovný úväzok:         37,5 hod. (úväzok 100%)

Pracovný čas:               pružný pracovný čas

Nástupný plat:              530,50 € - 637,- € (+ osobné ohodnotenie po uplynutí skúšobnej doby)

Náplň práce:                 

domovnícka práca vrátane údržby objektu,

drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca s prípadným vykurovaním objektu,

obsluha a bežná údržba strojových a rozvodných sústav plaveckého bazénu nad 20 m dĺžky,

obsluha a bežná údržba čerpacej, filtračnej, výmenníkovej a klimatizačnej stanice vrátane rozboru vody a úpravy vody,

zabezpečovanie dodržiavania prevádzkového poriadku plavárne, alebo kúpaliska vrátane záchrany a poskytovania prvej pomoci topiacim sa, kontroly teploty vody, vzduchu, čistoty bazénu a hygienického stavu vody

Kvalifikačné predpoklady:  

stredné vzdelanie

Ďalšie požiadavky:

zodpovedný prístup k práci a flexibilita, chuť učiť sa nové veci, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, pozitívny vzťah k športu

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • kópia certifikátu odbornej spôsobilosti

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 10. mája 2019. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj na žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

E-mail:  office@adhocmalacky.sk

Telefón: 0948 877 481

 

  

AD HOC Malacky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: správca športovísk

Zamestnávateľ:              AD HOC Malacky

Sídlo:                             Sasinkova 2, 901 01 Malacky

Funkcia:                         správca športovísk

Miesto výkonu práce:     mestské športoviská v správe organizácie

Termín nástupu:             01.04.2019

Pracovný úväzok:           37,5 hod. (úväzok 100%)

Pracovný čas:                 7:30 hod. - 15:30 hod.

Nástupný plat:                530,50 € - 637,00 € (+ osobné ohodnotenie po uplynutí skúšobnej doby)

Náplň práce:

domovnícka práca vrátane údržby objektu

drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca s prípadným vykurovaním objektu

opravy a údržba elektrických a strojových zariadení

obsluha a bežná údržba strojových a rozvodných sústav plaveckého bazénu nad 20 m dĺžky

obsluha a bežná údržba čerpacej, filtračnej, výmenníkovej a klimatizačnej stanice vrátane rozboru a úpravy vody

Kvalifikačné predpoklady:

stredné vzdelanie, odborná spôsobilosť v elektrotechnike (§21)

Ďalšie požiadavky:

zodpovedný prístup k práci a flexibilita, chuť učiť sa nové veci, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, pozitívny vzťah k športu

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
 • profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • kópia certifikátu odbornej spôsobilosti

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 28. februára 2019. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

E-mail:   office@adhocmalacky.sk

Telefón: 0948 877 481

 

Aktuálne obsadzujeme tieto pozície v našom tíme:


VEČERNÁ/VÍKENDOVÁ RECEPČNÁ
- miesto práce: športová hala Malina, Sasinkova 2, Malacky
- druh pracovného pomeru: dohoda o brigádnickej práci študentov
- termín nástupu: asap
- náplň práce, právomoci a zodpovednosti: zabezpečenie prvého kontaktu s návštevníkmi ŠH, práca s registračnou pokladňou (správne a presné blokovanie služieb a tovaru), profesionálna obsluha návštevníka (naštudovanie a vysvetlenie cenníka, informácie o ďalších službách, výhodách, usmernenie jeho pobytu v športovej hale), komunikácia s klientom, udržiavanie poriadku a čistoty na svojom pracovnom mieste, riešenie vzniknutých krízových situácií, vedenie zverenej administratívnej evidencie, aktualizácia časových rozpisov športovísk na webstránke, dodržiavanie pravidiel BOZP a interných predpisov organizácie
- ponúkaná odmena: 3,50€/hod.
- zamestnanecké výhody, benefity: atraktívne pracovné prostredie a možnosť využívať služby v zariadeniach AD HOC Malacky zdarma
- požiadavky na zamestnanca: zodpovedný prístup k práci a flexibilita, ovládanie PC aspoň na užívateľskej úrovni, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, príjemné a ústretové vystupovanie, dynamická osobnosť, tímový hráč
- predpokladaný termín ukončenia výberového konania: trvá


PLAVČÍK
- miesto práce: krytá plaváreň Malina, Malacky
- druh pracovného pomeru: dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov
- termín nástupu: asap
- náplň práce, právomoci a zodpovednosti: vykonávať preventívnu a záchranársku činnosť na bazénoch krytej plavárne, vykonávať a udržiavať čistotu bazénov, okolia bazénov, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy vzťahujúce sa na prevádzku krytej plavárne
- ponúkaná odmena: 3,-€/hod. brutto
- zamestnanecké výhody, benefity: atraktívne pracovné prostredie a možnosť využívať služby v zariadeniach AD HOC Malacky zdarma
- požiadavky na zamestnanca: fyzická zdatnosť, psychická odolnosť, odvaha, vynikajúce plavecké schopnosti, dobré komunikačné zručnosti, kurz prvej pomoci (zabezpečíme u nás v organizácii)
- predpokladaný termín ukončenia výberového konania: trvá


UPRATOVAČKA NA VÍKENDY A ZASTUPOVANIE
- miesto práce: športová hala Malina, Malacky
- druh pracovného pomeru: dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o vykonaní práce, príp. živnosť
- termín nástupu: ihneď
- náplň práce, právomoci a zodpovednosti: upratovanie šatní, spŕch a sociálnych zariadení v krytej plavárni a na letnom kúpalisku, dodržiavanie pravidiel BOZP a interných predpisov organizácie
- ponúkaná odmena: 4,-€/hod. brutto
- zamestnanecké výhody, benefity: atraktívne pracovné prostredie a možnosť využívať služby v zariadeniach AD HOC Malacky zdarma
- požiadavky na zamestnanca: vzťah k čistote, zodpovedný prístup k práci a flexibilita, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť


V prípade záujmu o niektorú z pozícii doručte žiadosť aj so životopisom na riaditel@adhocmalacky.sk alebo osobne do kancelárie v ŠH Malina.
Upozorňujeme, že kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Zaslaním Vášho životopisu nám dávate súčasne súhlas so spracovaním, správou a archiváciou Vašich osobných údajov uvedených v životopise v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to pre účely evidencie uchádzačov a pre účely ďalšieho spracovania.

AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk