Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta Malacky zriadenej 20. mája 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/99.

AD HOC Malacky vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Malacky a blízkeho okolia.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní AD HOC Malacky najmä tieto úlohy:
- spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
- spoluorganizuje športové podujatia,
- zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
- zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,

Kariéra


13.4.2023 bolo vyhlásené výberové konanie na pozíciu SPRÁVCA ŠPORTOVÍSK
- miesto práce: športoviská v správe AD HOC Malacky
- druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
- pracovný čas: pružný
- termín nástupu: asap
- náplň práce, právomoci a zodpovednosti: domovnícka práca vrátane údržby objektu, drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca s prípadným vykurovaním objektu, obsluha a bežná údržba strojových a rozvodných sústav plaveckého bazénu vrátane rozboru a úpravy vody, zabezpečovanie prevádzky športovísk po technickej stránke a samostatné riešenie krízových situácií, dodržiavanie pravidiel BOZP a interných predpisov organizácie
- ponúkaná odmena: funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zamestnanecké výhody, benefity: atraktívne pracovné prostredie a možnosť využívať služby v zariadeniach AD HOC Malacky zdarma
- požiadavky na zamestnanca: zodpovedný prístup k práci a flexibilita, chuť učiť sa nové veci, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, pozitívny vzťah k športu
- predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.4.2023

13.4.2023 bolo vyhlásené výberové konanie na pozíciu ÚDRŽBÁR - KURIČ
- miesto práce: športoviská v správe AD HOC Malacky
- druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
- pracovný čas: pružný
- termín nástupu: asap
- náplň práce, právomoci a zodpovednosti: zabezpečovanie prevádzky horúcovodného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 35 MW, obsluha a bežná údržba strojových a rozvodných sústav plaveckého bazénu vrátane rozboru a úpravy vody, domovnícka práca vrátane údržby objektu, drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca, dodržiavanie pravidiel BOZP a interných predpisov organizácie
- ponúkaná odmena: funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zamestnanecké výhody, benefity: atraktívne pracovné prostredie a možnosť využívať služby v zariadeniach AD HOC Malacky zdarma
- požiadavky na zamestnanca: zodpovedný prístup k práci a flexibilita, chuť učiť sa nové veci, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, pozitívny vzťah k športu
- predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.4.2023

Dlhodobo obsadzujeme tieto pozície v našom tíme:
RECEPČNÁ
- miesto práce: športová hala Malina, Sasinkova 2, Malacky
- druh pracovného pomeru: dohoda o brigádnickej práci študentov
- termín nástupu: asap
- náplň práce, právomoci a zodpovednosti: zabezpečenie prvého kontaktu s návštevníkmi ŠH, práca s registračnou pokladňou (správne a presné blokovanie služieb a tovaru), profesionálna obsluha návštevníka (naštudovanie a vysvetlenie cenníka, informácie o ďalších službách, výhodách, usmernenie jeho pobytu v športovej hale), komunikácia s klientom, udržiavanie poriadku a čistoty na svojom pracovnom mieste, riešenie vzniknutých krízových situácií, vedenie zverenej administratívnej evidencie, aktualizácia časových rozpisov športovísk na webstránke, dodržiavanie pravidiel BOZP a interných predpisov organizácie
- ponúkaná odmena: 4,70€/hod. + príplatky za prácu cez víkendy a sviatky
- zamestnanecké výhody, benefity: atraktívne pracovné prostredie a možnosť využívať služby v zariadeniach AD HOC Malacky zdarma
- požiadavky na zamestnanca: zodpovedný prístup k práci a flexibilita, ovládanie PC aspoň na užívateľskej úrovni, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, príjemné a ústretové vystupovanie, dynamická osobnosť, tímový hráč
- predpokladaný termín ukončenia výberového konania: trvá


PLAVČÍK
- miesto práce: krytá plaváreň Malina, Malacky
- druh pracovného pomeru: dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov
- termín nástupu: asap
- náplň práce, právomoci a zodpovednosti: vykonávať preventívnu a záchranársku činnosť na bazénoch krytej plavárne, vykonávať a udržiavať čistotu bazénov, okolia bazénov, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy vzťahujúce sa na prevádzku krytej plavárne
- ponúkaná odmena: 4,70€/hod. brutto + príplatky za prácu cez víkendy a sviatky
- zamestnanecké výhody, benefity: atraktívne pracovné prostredie a možnosť využívať služby v zariadeniach AD HOC Malacky zdarma
- požiadavky na zamestnanca: fyzická zdatnosť, psychická odolnosť, odvaha, vynikajúce plavecké schopnosti, dobré komunikačné zručnosti, kurz prvej pomoci (zabezpečíme u nás v organizácii)
- predpokladaný termín ukončenia výberového konania: trvá


UPRATOVAČKA NA VÍKENDY A ZASTUPOVANIE
- miesto práce: športová hala Malina, Malacky
- druh pracovného pomeru: dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o vykonaní práce, príp. živnosť
- termín nástupu: ihneď
- náplň práce, právomoci a zodpovednosti: upratovanie šatní, spŕch a sociálnych zariadení v krytej plavárni a na letnom kúpalisku, dodržiavanie pravidiel BOZP a interných predpisov organizácie
- ponúkaná odmena: 4,40€/hod. brutto + príplatky za prácu cez víkendy a sviatky
- zamestnanecké výhody, benefity: atraktívne pracovné prostredie a možnosť využívať služby v zariadeniach AD HOC Malacky zdarma
- požiadavky na zamestnanca: vzťah k čistote, zodpovedný prístup k práci a flexibilita, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť


V prípade záujmu o niektorú z pozícii doručte žiadosť aj so životopisom na riaditel@adhocmalacky.sk alebo osobne do kancelárie v ŠH Malina.
Upozorňujeme, že kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Zaslaním Vášho životopisu nám dávate súčasne súhlas so spracovaním, správou a archiváciou Vašich osobných údajov uvedených v životopise v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to pre účely evidencie uchádzačov a pre účely ďalšieho spracovania.

AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk