Športová hala Malina

Športová hala Malina

Športová hala Malina slúži na pestovanie individuálnych i kolektívnych športov, ale i na organizáciu veľkých športových súťaží a hudobných koncertov. Športová hala sa využíva najmä na tieto športy: hádzaná, florbal, basketbal, futsal, volejbal, bedminton.

V hale sa nachádza plaváreň prepojená s moderným wellness centrom a fitnescentrom, športová hala (palubovka), baletná sála, lezecká stena a spinning.

Doplnkové služby poskytujú kaviareň a solárium.

Prevádzkové hodiny: Pondelok - Nedeľa  8:00 - 22:00


ŠPORTOVÁ HALA - Cenník (platný od 1.3.2022)

prenájom na 1 hodinu Základná cena Zľava * 
Bedminton 1 ihrisko do 16:00 6 € / hod.  
Bedminton 1 ihrisko po 16:00 + víkend 9 € / hod.  
Školy - tel. výchova, šport. hry 20 € / hod. 15 € / hod.
Školy - súťaže  25 € / hod.  20 €  / hod.
TJ, kluby, oddiely - mládež - tréning  20 € / hod. 15 €  / hod.
TJ, kluby, oddiely - mládež - súťaže  25 € / hod.  20 €  / hod.
TJ, kluby, oddiely - dospelí - tréning  30 € / hod. 21 €  / hod.
TJ, kluby, oddiely - dospelí - súťaže  35 € / hod. 26 €  / hod.

Rekreačný šport - tréning (bez svetelnej tabule, 1 šatňa)

Rekreačný šport - zápas (so svetelnou tabuľou, viac šatní)

28 € / hod.

35 € / hod.

 

 

Jednorazové nekomerčné akcie

50 € / hod.

 
Komerčné podujatia / Politické akcie 100 € / hod.  

Baletná sála - šport

Baletná sála - komerčné aktivity

6 € / hod.

9 € / hod.

 

Funkčná zóna - športový tréning

Funkčná zóna - komerčné aktivity

6 € / hod.

10 € / hod.

 

* Zľava platí pre športové kluby / školy so sídlom v Malackách.


Kalendár termínov

Baletná sálaFitness centrumFunkčná zónaLezecká stenaTelocvičňaWellness centrum

AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk