Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta - mestského podniku správy športových zariadení a majetku mesta

AD HOC Malacky poskytuje služby pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport ako aj pre relax a aktívny odpočinok.

Vážime si všetkých návštevníkov a najväčšiu radosť máme, keď sa k nám radi vracajú. Vyskúšajte mestské športovo-rekreačné zariadenia a sami posúďte naše služby.


Aktuality

28.08.2019 | Krytá plaváreň 29.8.2019

Krytá plaváreň dňa 29.8.2019 bude pre verejnosť otvorená v čase 9:00 hod. - 21:30 hod.


27.08.2019 | Krytá plaváreň - odstávka

Z dôvodu pravidelnej ročnej údržby bude v dňoch 2.9.2019 - 13.9.2019 krytá plaváreň zatvorená


26.08.2019 | Krytá plaváreň

Dňa 27.8.2019, t.j. utorok, v čase 11:00 hod. - 12:00 hod. bude krytá plaváreň pre verejnosť zatvorená


12.08.2019 | Krytá plaváreň

Dňa 13.8.2019, t. j. utorok, v čase 7:30 - 11:00 hod. je krytá plaváreň pre verejnosť zatvorená


22.07.2019 | Prenájom priestorov bufetu na futbalovom štadióne

AD HOC Malacky v zmysle VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory bufetu v areáli futbalového štadióna v Zámockom parku o výmere 91,34 m2. Priestor bol zrekonštruovaný v roku 2015. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1 m2/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 6.8.2019 o 12:00 hod.

Bližšie informácie / obhliadka:   

AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky

Tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk


17.07.2019 | Letné kúpalisko znovu otvorené

Letné kúpalisko je po týždňovej odstávke znovu otvorené. Prestávku vynútenú nepriaznivým počasím sme využili na odstránenie niektorých závad a inštaláciu novej bazénovej atrakcie.

Na nafukovacej atrakcii môžete zažiť veľa zábavy.


11.07.2019 | Letné kúpalisko

Z dôvodu nepriaznivého počasia je od 11.7. letné kúpalisko pre verejnosť zatvorené až do odvolania.


03.07.2019 | Krytá plaváreň

Dňa 5.7.2019 je krytá plaváreň otvorená pre verejnosť v čase 9:00 - 21:30 hod.


25.04.2019 | Krytá plaváreň 1. máj 2019

Dňa 1.5.2019 je krytá plaváreň zatvorená


25.04.2019 | Krytá plaváreň 8.5.2019

Dňa 8.5.2019 je krytá plaváreň otvorená: 9:00 - 21:30 


AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk