Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta Malacky zriadenej 20. mája 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/99.

AD HOC Malacky vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Malacky a blízkeho okolia.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní AD HOC Malacky najmä tieto úlohy:
- spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
- spoluorganizuje športové podujatia,
- zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
- zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,


Aktuality

15.11.2022 | OTVÁRACIE HODINY PLAVÁRNE POČAS ŠTÁTNEHO SVIATKU

Krytá plaváreň a športová hala Malina bude vo štvrtok 17.11. otvorená vo víkendovom režime, tzn. v čase 9:00 - 21:30. Príďte si zašportovať :)


31.10.2022 | OTVÁRACIE HODINY PLAVÁRNE POČAS ŠTÁTNEHO SVIATKU

Krytá plaváreň bude v utorok 1.11. pre verejnosť zatvorená. Telocvičňa v športovej hale len na objednávku. Od stredy pokračujeme v bežnom prevádzkovom režime.


30.08.2022 | PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA KRYTEJ PLAVÁRNE 4.-11.9.
Krytá plaváreň bude zatvorená od pondelka 4.septembra do nedele 11.septembra.
V rámci kadoročnej pravidelnej údržby budú vypustené bazény, aby mohlo byť vykonané kompletné vyčistenie bazénu aj bazénovej technológie. Plaváreň bude otvorená v pondelok 12.septembra.

03.06.2022 | DNES OTVÁRAME LETNÉ KÚPALISKO
Tak sa to podarilo a dnes o 13:00 začíname letnú sezónu 2022. Ako malý darček vám dnes venujeme vstup zdarma 🏊‍♀️🏊‍♂️💦🥳.
Otváracie hodiny a aktuálny cenník nájdete na podstránke Letné kúpalisko

02.06.2022 | PONUKA PRÁCE

Hľadáme študentky - brigádničky do pokladne na letné kúpalisko aj krytú plaváreň. odmena 4,40€/hod. + zákonné príplatky za prácu cez víkendy a sviatky. Viac info na 0911 392 666 alebo info@adhocmalacky.sk.


06.05.2022 | KRYTÁ PLAVÁREŇ 8.5.2022

Krytá plaváreň bude v nedeľu 8.mája otvorená ako každú nedeľu v čase 9:00 - 21:30.


05.05.2022 | PONUKA PRÁCE PRE ŠIKOVNÉHO KURIČA - ÚDRŽBÁRA

AD HOC Malacky, správca mestských športovísk, vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: údržbár - kurič.

Zamestnávateľ:                                  AD HOC Malacky
Sídlo:                                                 Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Funkcia:                                             údržbár - kurič
Miesto výkonu práce:                        mestské športoviská v správe organizácie
Termín nástupu:                                 najneskôr 1.6.2022
Pracovný úväzok:                              37,5 hod. (úväzok 100 %), príp.18,75 hod. (úväzok 50 %)
Pracovný čas:                                     pružný
Nástupný plat:                                    funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Náplň práce: zabezpečovanie prevádzky horúcovodného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 35 MW, obsluha a bežná údržba strojových a rozvodných sústav plaveckého bazénu vrátane rozboru a úpravy vody, domovnícka práca vrátane údržby objektu, drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca

Kvalifikačné predpoklady:                stredné vzdelanie, kuričský preukaz, odborná spôsobilosť v elektrotechnike (§22) výhodou
Ďalšie požiadavky:                             zodpovedný prístup k práci a flexibilita, chuť učiť sa nové veci, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, pozitívny vzťah k športu
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického kontaktu
- štruktúrovaný životopis
- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- kópie certifikátov odborných spôsobilostí

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť e-mailom alebo do sídla zamestnávateľa najneskôr do 13. mája 2022. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Bližšie informácie budú poskytnuté na tel. č. 0907 793 399, kontaktná osoba: Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ organizácie.


30.04.2022 | Krytá plaváreň 1.5.2022

Krytá plaváreň bude v nedeľu 1.mája zatvorená. 


13.04.2022 | OTVÁRACIE HODINY PLAVÁRNE POČAS VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN
Otváracie hodiny krytej plavárne počas veľkonočných prázdnin:
- štvrtok 14.4. 7:00 - 21:30
- piatok 15.4. 9:00 - 21:30
- sobota 16.4. 9:00 - 21:30
- nedeľa 17.4. 9:00 - 21:30
- pondelok 18.4. ZATVORENÉ
- utorok 7:00 - 21:30

08.03.2022 | OTVÁRACIE HODINY PLAVÁRNE VO ŠTVRTOK 10.3.

Z dôvodu komerčného prenájmu bude krytá plaváreň vo štvrtok 10.3. pre verejnosť zatvorená v čase 9:00 - 14:00.
Ďakujeme za pochopenie.


AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk