Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta Malacky zriadenej 20. mája 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/99.

AD HOC Malacky vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Malacky a blízkeho okolia.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní AD HOC Malacky najmä tieto úlohy:
- spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
- spoluorganizuje športové podujatia,
- zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
- zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,


Aktuality

09.03.2020 | Prerušenie prevádzky mestských športovísk

Na základe dnešného rozhodnutia krízového štábu mesta Malacky sa prerušuje prevádzka všetkých športovísk v správe AD HOC Malacky (ŠH Malina vrátane krytej plavárne, stolnotenisová hala, športový areál v Zámockom parku) až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.


02.03.2020 | Ľadová plocha

Zimná sezóna 2019 - 2020 je dňom 2.3.2020 ukončená


28.02.2020 | Ľadová plocha

Dňa 28.2.2020 je ľadová plocha v čase 14:00 - 18:00 hod. pre verejnosť zatvorená


27.02.2020 | Ľadová plocha

Dňa 27.2.2020 je ľadová plocha v čase 14:00 - 18:00 hod. pre verejnosť zatvorená


21.02.2020 | Ľadová plocha

Dňa 21.2.2020 je ľadová plocha v čase 14:00 - 18:00 hod. pre verejnosť zatvorená


18.02.2020 | Ľadová plocha

Dňa 18.2.2020 je ľadová plocha v čase 14:00 - 18:00 hod. pre verejnosť zatvorená


17.02.2020 | Krytá plaváreň počas jarných prázdnin

17.2.2020 otvorené pre verejnosť:   7:00 - 12:00, 15:00 - 21:30

18.2.2020 - 21.2.2020 otvorené pre verejnosť:    7:00 - 12:00, 13:00 - 21:30


17.02.2020 | Ľadová plocha

Dňa 17.2.2020 je ľadová plocha v čase 14:00 - 18:00 hod. pre verejnosť zatvorená.


07.01.2020 | Prenájom nebytového priestoru na letnom kúpalisku

AD HOC Malacky v zmysle VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory v 2. pavilóne letného kúpaliska o výmere cca 130,00 m2. Priestor je momentálne využívaný ako sklad a vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1m2/rok. Preferované bude využitie priestoru na poskytovanie služieb verejnosti v oblasti športu. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesasčne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie nebytový priestor LK - NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 23.1.2020 o 10:00.

Bližšie informácie / obhliadka:

AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky

tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk


23.12.2019 | KLZISKO POČAS SVIATKOV

Otváracie hodiny klziska v Zámockom parku počas sviatkov pre verejnosť:
24.12. zatvorené
25.12. zatvorené
26.12. 14:00 - 18:00
31.12. 13:00 - 17:00
1.1. 13:00 - 17:00
6.1. 14:00 - 18:00
Ostatné dni podľa bežného rozpisu. Rezervácie prenájmu sú dostupné cez rezervačný formulár (31.12. a 1.1. sú na webovom rozpise nefunkčné) https://www.adhocmalacky.sk/ladova-…/ladova-plocha/kalendar/


AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk