Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta Malacky zriadenej 20. mája 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/99.

AD HOC Malacky vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Malacky a blízkeho okolia.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní AD HOC Malacky najmä tieto úlohy:
- spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
- spoluorganizuje športové podujatia,
- zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
- zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,


Aktuality

11.01.2022 | UVOĽNENIA OPATRENÍ PLATNÉ OD 12.1.2022
Na základe uznesenia vlády z pondelka 10.1. Úrad verejného zdravotníctva SR práve vydal novú vyhlášku o hromadných podujatiach, ktorá:
🍀 povoľuje športovanie detí do 18r do OTP režime do 100osôb
🍀 povoľuje amatérsky šport od 18r v režime OP do 100osôb
🍀 sprístupňuje kapacitu hromadných podujatí na 25% a 50% podľa rizikovosti
 
Takže od stredy 12.1. sa už môže vykonávať aj rekreačný šport, napr. futbal, volejbal, bedminton či stolný tenis v ŠH Malina aj stolnotenisovej hale. 

17.12.2021 | AKTUÁLNE OBMEDZENIA

Od 17.12.2021 sú povolené tréningy v interiéri, ale len pre športové kluby registrované pod športovými zväzmi. Pre verejnosť zostáva telocvičňa aj krytá plaváreň zatvorená až do odvolania. Klzisko v Zámockom parku tento rok nebude sprevádzkované vzhľadom na neskoro avizovaný termín uvoľnenia opatrnení a neistú epidemicku situáciu. 


25.11.2021 | ZATVORENIE ŠPORTOVÍSK OD 25.11.2021

Na základe uznesenia vlády č.695/2021 sú všetky športoviská v správe AD HOC Malacky zatvorené pre verejnosť aj športové kluby (okrem extraligového družstva mužov v hádzanej - výnimka pre profesionálne ligy) až do odvolania.

O akýchkoľvek zmenách budeme informovať prostredníctvom WWW.ADHOCMALACKY.SK, FB stránok Plaváreň Malina a Šport v Malackách.

Zachovajte nám priazeň a zostaňte zdraví.

Ing. Dušan Rusňák
riaditeľ AD HOC Malacky


21.11.2021 | OD PONDELKA 22.NOVEMBRA V REŽIME OP

Športová hala aj plaváreň od pondelka 22.11.2021 bude fungovať v režime OP (VSTUP PRE KOMPLETNE OČKOVANÝCH, S PREKONANÝM COVID OCHORENÍM A DETI 2-12 ROKOV S NEGATÍVNYM TESTOM). Profesionálne ligy (extraliga hádzaná) môžu fungovať v režime OTP.

KRYTÁ PLAVÁREŇ
Aby boli zabezpečené predpísané kapacity a zachovaná činnosť plaveckých klubov, museli sme pristúpiť k úprave prevádzkových hodín pre verejnosť. Plavecké kluby majú vyhradené časy od 15:00 do 19:00.
- pondelok 7:00 - 12:00 a 19:00 - 21:30
- utorok 7:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30
- streda 7:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30
- štvrtok 7:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30
- piatok 7:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30
- sobota 9:00 - 21:30
- nedeľa 9:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30

ŠPORTOVÁ HALA - PALUBOVKA
- povolené kapacity: 50 športovcov, 50 divákov v hľadisku
- povinný zoznam účastníkov
- za dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení ÚVZ SR je pri organizovanej športovej činnosti (tréningy, zápasy, turnaje, ...) zodpovedný organizátor danej aktivity.
- pri rekreačnom športe kontrolu potvrdení a evidenciu vykonáva personál prevádzkovateľa športového zariadenia (AD HOC Malacky)


29.10.2021 | PREVÁDZKOVÉ PRAVIDLÁ PRE ŠPORTOVÚ HALU A KRYTÚ PLAVÁREŇ MALINA OD PONDELKA 1.NOVEMBRA

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe COVID AUTOMATU prechádza  náš okres do bordovej farby – II. STUPEŇ OHROZENIA.
Športová hala aj plaváreň od pondelka 1.11.2021 bude fungovať v režime OTP (VSTUP PRE KOMPLETNE OČKOVANÝCH, TESTOVANÝCH A PREKONANÉ COVID OCHORENIE).

KRYTÁ PLAVÁREŇ
Aby boli zabezpečené predpísané kapacity a zachovaná činnosť plaveckých klubov, museli sme pristúpiť k úprave prevádzkových hodín pre verejnosť. Plavecké kluby majú vyhradené časy od 15:00 do 19:00.
- pondelok 7:00 - 12:00 a 19:00 - 21:30
- utorok 7:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30
- streda 7:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30
- štvrtok 7:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30
- piatok 7:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30
- sobota 9:00 - 21:30
- nedeľa 9:00 - 21:30

ŠPORTOVÁ HALA - PALUBOVKA
- povolené kapacity: 50 športovcov, 50 divákov v hľadisku
- povinný zoznam účastníkov
- za dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení ÚVZ SR je pri organizovanej športovej činnosti (tréningy, zápasy, turnaje, ...) zodpovedný organizátor danej aktivity.
- pri rekreačnom športe kontrolu potvrdení a evidenciu vykonáva personál prevádzkovateľa športového zariadenia (AD HOC Malacky)


25.10.2021 | Hľadáme posily do nášho tímu na pozíciu RECEPČNÁ

Pozícia je vhodná najmä pre študentky športovkyne, ale aj študentov športovcov :)

RECEPČNÁ
- miesto práce: športová hala Malina, Sasinkova 2, Malacky
- druh pracovného pomeru: dohoda o brigádnickej práci študentov
- termín nástupu: november 2021
- náplň práce, právomoci a zodpovednosti: zabezpečenie prvého kontaktu s návštevníkmi ŠH, práca s registračnou pokladňou (správne a presné blokovanie služieb a tovaru), profesionálna obsluha návštevníka (naštudovanie a vysvetlenie cenníka, informácie o ďalších službách, výhodách, usmernenie jeho pobytu v športovej hale), komunikácia s klientom, udržiavanie poriadku a čistoty na svojom pracovnom mieste, riešenie vzniknutých krízových situácií, vedenie zverenej administratívnej evidencie, aktualizácia časových rozpisov športovísk na webstránke, dodržiavanie pravidiel BOZP a interných predpisov organizácie
- ponúkaná odmena: 4,-€/hod. + príplatky za víkendy a sviatky
- zamestnanecké výhody, benefity: atraktívne pracovné prostredie a možnosť využívať služby v zariadeniach AD HOC Malacky zdarma
- požiadavky na zamestnanca: zodpovedný prístup k práci a flexibilita, ovládanie PC aspoň na užívateľskej úrovni, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, príjemné a ústretové vystupovanie
- predpokladaný termín ukončenia výberového konania: trvá

V prípade záujmu pošlite žiadosť aj so životopisom na riaditel@adhocmalacky.sk alebo pošlite na poštovú adresu.


17.10.2021 | PREVÁDZKOVÉ PRAVIDLÁ PRE ŠPORTOVÚ HALU A KRYTÚ PLAVÁREŇ MALINA OD PONDELKA 18.OKTÓBRA

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe COVID AUTOMATU prechádza  náš okres do červenej farby – I. STUPEŇ OHROZENIA.
Športová hala aj plaváreň od pondelka 18.10.2021 bude fungovať v režime OTP (VSTUP PRE KOMPLETNE OČKOVANÝCH, TESTOVANÝCH A PREKONANÉ COVID OCHORENIE).

KRYTÁ PLAVÁREŇ
Aby boli zabezpečené predpísané kapacity a zachovaná činnosť plaveckých klubov, museli sme pristúpiť k úprave prevádzkových hodín pre verejnosť.
PREVÁDZKOVÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ OD 18.10.2021
- pondelok 7:00 - 12:00 a 19:00 - 21:30
- utorok 7:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30
- streda 7:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30
- štvrtok 7:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30
- piatok 7:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30
- sobota 9:00 - 21:30
- nedeľa 9:00 - 21:30

ŠPORTOVÁ HALA - PALUBOVKA
- povolené kapacity: 75 športovcov, 75 divákov v hľadisku
- povinný zoznam účastníkov
- za dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení ÚVZ SR je pri organizovanej športovej činnosti (tréningy, zápasy, turnaje, ...) zodpovedný organizátor danej aktivity.
- pri rekreačnom športe kontrolu potvrdení a evidenciu vykonáva personál prevádzkovateľa športového zariadenia (AD HOC Malacky)

 
 

19.09.2021 | PRAVIDLÁ VSTUPU NA PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ OD PONDELKA 20.SEPTEMBRA

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe COVID AUTOMATU prechádza  náš okres do oranžovej farby – STUPEŇ OSTRAŽITOSTI.
Plaváreň od pondelka 20.9.2021 bude pokračovať v režime OTP (VSTUP PRE KOMPLETNE OČKOVANÝCH, TESTOVANÝCH A PREKONANÉ COVID OCHORENIE).

Pred vstupom do areálu plavárne je potrebné sa preukázať jedným z nasledujúcich dokladov:
- potvrdením o kompletnom očkovaní proti COVID-19.
- negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín, alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín.
- potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 ktoré bolo prekonané za ostatných 180 dní.

 Kapacitné a prevádzkové obmedzenia
- Maximálna kapacita plavárne je 50% kapacity, čo je 40 osôb.
- Poverení zamestnanci budú overovať platnosť COVID preukazov alebo príslušných potvrdení, ktoré oprávňujú návštevníka ku vstupu do areálu.
- Vo vstupných priestoroch plavárne je návštevník povinný použiť dezinfekciu a dodržiavať prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou.

Chceli by sme Vás poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť pri vykonávaní nariadených opatrení. Ďakujeme za pochopenie.

19.09.2021 | PRAVIDLÁ VSTUPU ŠPORTOVCOV NA PALUBOVKU ŠH MALINA

Od 20.09.2021 funguje palubovka v ŠH Malina v režime „ZÁKLAD“.
Kapacita: 50 športovcov, 75 divákov v hšadisku.
Všetky osoby vstupujúce do priestorov športovej haly sú povinné uviesť kontaktné údaje, registrovať sa.
Za dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení ÚVZ SR je pri organizovanej športovej činnosti (kluby, preteky, súťaže, kurzy, ...) zodpovedný organizátor danej aktivity.
 
Upozorňujeme, že v zmysle Vyhlášky 240/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia, pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, §1, odst.4) sú poverení pracovníci prevádzkovateľa (AD HOC Malacky) oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa aktuálnych požiadaviek príslušného stanoveného režimu strediska.

19.09.2021 | PRAVIDLÁ VSTUPU ŠPORTOVCOV NA PALUBOVKU ŠH MALINA
Od 20.09.2021 funguje palubovka v ŠH Malina v režime „ZÁKLAD“.
Kapacita: 50 športovcov, 75 divákov v hšadisku.
Všetky osoby vstupujúce do priestorov športovej haly sú povinné uviesť kontaktné údaje, registrovať sa.
Za dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení ÚVZ SR je pri organizovanej športovej činnosti (kluby, preteky, súťaže, kurzy, ...) zodpovedný organizátor danej aktivity.
 
Upozorňujeme, že v zmysle Vyhlášky 240/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia, pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, §1, odst.4) sú poverení pracovníci prevádzkovateľa (AD HOC Malacky) oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa aktuálnych požiadaviek príslušného stanoveného režimu strediska.

14.09.2021 | OTVÁRACIE HODINY PLAVÁRNE POČAS ŠTÁTNEHO SVIATKU

Krytá plaváreň je zajtra (15.9.) vo víkendovom režime od 9:00 do 21:30.


AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk