Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta Malacky zriadenej 20. mája 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/99.

AD HOC Malacky vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Malacky a blízkeho okolia.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní AD HOC Malacky najmä tieto úlohy:
- spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
- spoluorganizuje športové podujatia,
- zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
- zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,


Aktuality

27.02.2020 | Ľadová plocha

Dňa 27.2.2020 je ľadová plocha v čase 14:00 - 18:00 hod. pre verejnosť zatvorená


21.02.2020 | Ľadová plocha

Dňa 21.2.2020 je ľadová plocha v čase 14:00 - 18:00 hod. pre verejnosť zatvorená


18.02.2020 | Ľadová plocha

Dňa 18.2.2020 je ľadová plocha v čase 14:00 - 18:00 hod. pre verejnosť zatvorená


17.02.2020 | Krytá plaváreň počas jarných prázdnin

17.2.2020 otvorené pre verejnosť:   7:00 - 12:00, 15:00 - 21:30

18.2.2020 - 21.2.2020 otvorené pre verejnosť:    7:00 - 12:00, 13:00 - 21:30


17.02.2020 | Ľadová plocha

Dňa 17.2.2020 je ľadová plocha v čase 14:00 - 18:00 hod. pre verejnosť zatvorená.


07.01.2020 | Prenájom nebytového priestoru na letnom kúpalisku

AD HOC Malacky v zmysle VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory v 2. pavilóne letného kúpaliska o výmere cca 130,00 m2. Priestor je momentálne využívaný ako sklad a vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1m2/rok. Preferované bude využitie priestoru na poskytovanie služieb verejnosti v oblasti športu. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesasčne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie nebytový priestor LK - NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 23.1.2020 o 10:00.

Bližšie informácie / obhliadka:

AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky

tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk


23.12.2019 | KLZISKO POČAS SVIATKOV

Otváracie hodiny klziska v Zámockom parku počas sviatkov pre verejnosť:
24.12. zatvorené
25.12. zatvorené
26.12. 14:00 - 18:00
31.12. 13:00 - 17:00
1.1. 13:00 - 17:00
6.1. 14:00 - 18:00
Ostatné dni podľa bežného rozpisu. Rezervácie prenájmu sú dostupné cez rezervačný formulár (31.12. a 1.1. sú na webovom rozpise nefunkčné) https://www.adhocmalacky.sk/ladova-…/ladova-plocha/kalendar/


18.12.2019 | PLAVÁREŇ POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN

Otváracie hodiny krytej plavárne Malina počas vianočných prázdnin pre verejnosť:
23.12. 7:00 - 12:00 a 16:00 - 21:30
24.12. zatvorené

25.12. zatvorené
26.12. zatvorené
27.12. 7:00 - 12:00 a 13:00 - 21:30
28.12. 13:00 - 21:30
29.12. 9:00 - 21:30
30.12. 7:00 - 12:00 a 16:00 - 21:30
31.12. 7:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
1.1. zatvorené
2.1. 7:00 - 12:00 a 13:00 - 21:30
3.1. 7:00 - 12:00 a 13:00 - 21:30
4.1. 9:00 - 21:30
5.1. 9:00 - 21:30
6.1. 9:00 - 21:30
7.1. 7:00 - 12:00 a 13:00 - 21:30
Od 1.1.2020 rozširujeme prevádzkové hodiny pre verejnosť - v sobotu si môžte prísť zaplávať už od 9:00 ráno ;)


06.12.2019 | Prenájom priestorov bývalého bufetu v ŠH Malina

AD HOC Malacky v zmysle VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory bývalého bufetu na 1.poschodí ŠH Malina o výmere 48,00 m2. Priestor je momentálne využívaný na skupinové cvičenia. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1 m2/rok. Preferované bude využitie priestoru na poskytovanie služieb verejnosti v oblasti športu. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie bufet ŠH - NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 23.12.2019 o 10:00.

Bližšie informácie / obhliadka:

AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky

Tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk


06.12.2019 | Prenájom priestorov v stolnotenisovej hale v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom nebytový priestor pri vstupe do stolnotenisovej haly v Malackách o výmere 9 m2. Priestor je k dispozícii od 1.1.2020. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1 m2 / rok. Minimálna ponúkaná cena za penájom je 90,- €/m2/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie nebytový priestor STH - NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 23.12.2019 o 10:00.

Bližšie informácie / obhliadka:

AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky

Tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

 


AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk