Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta Malacky zriadenej 20. mája 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/99.

AD HOC Malacky vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Malacky a blízkeho okolia.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní AD HOC Malacky najmä tieto úlohy:
- spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
- spoluorganizuje športové podujatia,
- zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
- zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,


Aktuality

17.10.2021 | PREVÁDZKOVÉ PRAVIDLÁ PRE ŠPORTOVÚ HALU A KRYTÚ PLAVÁREŇ MALINA OD PONDELKA 18.OKTÓBRA

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe COVID AUTOMATU prechádza  náš okres do červenej farby – I. STUPEŇ OHROZENIA.
Športová hala aj plaváreň od pondelka 18.10.2021 bude fungovať v režime OTP (VSTUP PRE KOMPLETNE OČKOVANÝCH, TESTOVANÝCH A PREKONANÉ COVID OCHORENIE).

KRYTÁ PLAVÁREŇ
Aby boli zabezpečené predpísané kapacity a zachovaná činnosť plaveckých klubov, museli sme pristúpiť k úprave prevádzkových hodín pre verejnosť.
PREVÁDZKOVÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ OD 18.10.2021
- pondelok 7:00 - 12:00 a 19:00 - 21:30
- utorok 7:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30
- streda 7:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30
- štvrtok 7:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30
- piatok 7:00 - 15:00 a 19:00 - 21:30
- sobota 9:00 - 21:30
- nedeľa 9:00 - 21:30

ŠPORTOVÁ HALA - PALUBOVKA
- povolené kapacity: 75 športovcov, 75 divákov v hľadisku
- povinný zoznam účastníkov
- za dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení ÚVZ SR je pri organizovanej športovej činnosti (tréningy, zápasy, turnaje, ...) zodpovedný organizátor danej aktivity.
- pri rekreačnom športe kontrolu potvrdení a evidenciu vykonáva personál prevádzkovateľa športového zariadenia (AD HOC Malacky)

 
 

19.09.2021 | PRAVIDLÁ VSTUPU NA PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ OD PONDELKA 20.SEPTEMBRA

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe COVID AUTOMATU prechádza  náš okres do oranžovej farby – STUPEŇ OSTRAŽITOSTI.
Plaváreň od pondelka 20.9.2021 bude pokračovať v režime OTP (VSTUP PRE KOMPLETNE OČKOVANÝCH, TESTOVANÝCH A PREKONANÉ COVID OCHORENIE).

Pred vstupom do areálu plavárne je potrebné sa preukázať jedným z nasledujúcich dokladov:
- potvrdením o kompletnom očkovaní proti COVID-19.
- negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín, alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín.
- potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 ktoré bolo prekonané za ostatných 180 dní.

 Kapacitné a prevádzkové obmedzenia
- Maximálna kapacita plavárne je 50% kapacity, čo je 40 osôb.
- Poverení zamestnanci budú overovať platnosť COVID preukazov alebo príslušných potvrdení, ktoré oprávňujú návštevníka ku vstupu do areálu.
- Vo vstupných priestoroch plavárne je návštevník povinný použiť dezinfekciu a dodržiavať prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou.

Chceli by sme Vás poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť pri vykonávaní nariadených opatrení. Ďakujeme za pochopenie.

19.09.2021 | PRAVIDLÁ VSTUPU ŠPORTOVCOV NA PALUBOVKU ŠH MALINA

Od 20.09.2021 funguje palubovka v ŠH Malina v režime „ZÁKLAD“.
Kapacita: 50 športovcov, 75 divákov v hšadisku.
Všetky osoby vstupujúce do priestorov športovej haly sú povinné uviesť kontaktné údaje, registrovať sa.
Za dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení ÚVZ SR je pri organizovanej športovej činnosti (kluby, preteky, súťaže, kurzy, ...) zodpovedný organizátor danej aktivity.
 
Upozorňujeme, že v zmysle Vyhlášky 240/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia, pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, §1, odst.4) sú poverení pracovníci prevádzkovateľa (AD HOC Malacky) oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa aktuálnych požiadaviek príslušného stanoveného režimu strediska.

19.09.2021 | PRAVIDLÁ VSTUPU ŠPORTOVCOV NA PALUBOVKU ŠH MALINA
Od 20.09.2021 funguje palubovka v ŠH Malina v režime „ZÁKLAD“.
Kapacita: 50 športovcov, 75 divákov v hšadisku.
Všetky osoby vstupujúce do priestorov športovej haly sú povinné uviesť kontaktné údaje, registrovať sa.
Za dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení ÚVZ SR je pri organizovanej športovej činnosti (kluby, preteky, súťaže, kurzy, ...) zodpovedný organizátor danej aktivity.
 
Upozorňujeme, že v zmysle Vyhlášky 240/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia, pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, §1, odst.4) sú poverení pracovníci prevádzkovateľa (AD HOC Malacky) oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa aktuálnych požiadaviek príslušného stanoveného režimu strediska.

14.09.2021 | OTVÁRACIE HODINY PLAVÁRNE POČAS ŠTÁTNEHO SVIATKU

Krytá plaváreň je zajtra (15.9.) vo víkendovom režime od 9:00 do 21:30.


27.08.2021 | PREVÁDZKA LETNÉHO KÚPALISKA KONČÍ
Z dôvodu pretrvávajúceho chladného počasie a nepriaznivej predpovede do konca prázdnin sa prevádzka kúpaliska pre tento rok končí. Napriek slabšiemu augustu považujeme toto leto za úspešné, navštívilo nás viac ako 16000 návštevníkov za dva mesiace. Rekord návštevnosti z roku 2018 sme síce neprekonali, ale vzhľadom k epidemickej situácii, ktorá tu bola na jar, to považujeme
za úspech.

21.07.2021 | NA PLAVÁRNI AJ KÚPALISKU SA UŽ DÁ PLATIŤ AJ KARTOU

Od dnešného dňa už zaplatíte v pokladni plavárne aj letného kúpaliska bezhotovostne. Reagovali sme tak na požiadavky zo strany zákazníkov. 


22.06.2021 | DNES OTVÁRAME LETNÉ KÚPALISKO
DNES OTVÁRAME! 🙂
Dnes od 13:00 otvoríme brány mestského kúpaliska na Jesenského ulici. V júnovom režime pocas pracovných dní budeme otvorení od 13:00 do 20:00. Počas víkendu a od 1.7. každý deň budú prevádzkové hodiny od 10:00 do 20:00.
Kapacita obmedzená zatiaľ na 50%, na vstupe dezinfekcia. Negatívny test na vstupe nie je potrebný.
Tešíme sa na vás 🌅🌅🌅

30.05.2021 | NA PLAVÁRNI OD PONDELKA BEZ NUTNOSTI REZERVÁCIE
 
Od pondelka 31.5. sa dostávame do žltej farby, čo znamená povolených 50% kapacity. Takže v plaveckom bazéne môže byť 31 plavcov a v malom bazéne 9 neplavcov.
✅rušia sa poobedné vyhradené hodiny pre plavecké kluby
✅začína platiť nový cenník
✅cena základného dospeláckeho vstupu 3,50€ / ranné plávanie 3,00€
✅obnovuje sa platnosť predaných permanentiek a ich platnosť sa predlžuje do 31.12.2021
✅nové permanentky sa zatiaľ nebudú predávať, pripravuje sa nový systém predplatených elektronických kariet
✅individuálny prenájom dráh je možný aj naďalej, ale za nových podmienok (10,-€/hod.)
Tešme sa z postupného návratu do normálu 🏊‍♀️🏊🏊‍♂️

06.05.2021 | PLAVECKÝ BAZÉN OTVORENÝ!!!
 
S potešením oznamujeme, že plavecký bazén už je v prevádzke s týmito pravidlami:
• jeden plavec v jednej dráhe (maximálne 6 v celom bazéne),
• rezervácie sú možné iba na celé hodiny https://www.adhocmalacky.sk/kryta-plavaren-malina/,
• vstup do šatní je možný najskôr 15 minút pred termínom,
• odchod zo šatne najneskôr 15 minút po termíne,
• vstupné je 5 € za osobu (po ďalšom uvoľnení opatrení, keď bude môcť byť v bazéne viac ako 6 ľudí, sa vstupné zníži na 3,50 €).
Prevádzkové hodiny plavárne:
• pracovné dni 7:00 – 21:00 h
• víkendy a sviatky 9:00 – 21:00 h
Po ďalšom zmiernení opatrení sa popoludňajší čas (14:00 – 19:00 h) vyhradí pre plavecké kluby a kurzy. O zmenách budeme včas informovať prostredníctvom tejto FB stránky.

04.05.2021 | Ponuka na prenájom sezónneho bufetu na letnom kúpalisku

AD HOC Malacky ponúka na prenájom sezónny kontajnerový bufet na letnom kúpalisku vhodný na prevádzku rýchleho občerstvenia počas letnej sezóny 2021. Viac informácií nájdete na tomto mieste.


AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk