Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta - mestského podniku správy športových zariadení a majetku mesta

AD HOC Malacky poskytuje služby pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport ako aj pre relax a aktívny odpočinok.

Vážime si všetkých návštevníkov a najväčšiu radosť máme, keď sa k nám radi vracajú. Vyskúšajte mestské športovo-rekreačné zariadenia a sami posúďte naše služby.


Aktuality

12.08.2019 | Krytá plaváreň

Dňa 13.8.2019, t. j. utorok, v čase 7:30 - 11:00 hod. je krytá plaváreň pre verejnosť zatvorená


22.07.2019 | Prenájom priestorov bufetu na futbalovom štadióne

AD HOC Malacky v zmysle VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory bufetu v areáli futbalového štadióna v Zámockom parku o výmere 91,34 m2. Priestor bol zrekonštruovaný v roku 2015. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1 m2/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 6.8.2019 o 12:00 hod.

Bližšie informácie / obhliadka:   

AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky

Tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk


17.07.2019 | Letné kúpalisko znovu otvorené

Letné kúpalisko je po týždňovej odstávke znovu otvorené. Prestávku vynútenú nepriaznivým počasím sme využili na odstránenie niektorých závad a inštaláciu novej bazénovej atrakcie.

Na nafukovacej atrakcii môžete zažiť veľa zábavy.


11.07.2019 | Letné kúpalisko

Z dôvodu nepriaznivého počasia je od 11.7. letné kúpalisko pre verejnosť zatvorené až do odvolania.


03.07.2019 | Krytá plaváreň

Dňa 5.7.2019 je krytá plaváreň otvorená pre verejnosť v čase 9:00 - 21:30 hod.


25.04.2019 | Krytá plaváreň 1. máj 2019

Dňa 1.5.2019 je krytá plaváreň zatvorená


25.04.2019 | Krytá plaváreň 8.5.2019

Dňa 8.5.2019 je krytá plaváreň otvorená: 9:00 - 21:30 


24.04.2019 | Prenájom kontajneru - sezónneho bufetu na letnom kúpalisku v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom na letnú sezónu 2019 kontajner - bufet na letnom kúpalisku v Malackách na účel prevádzky rýchleho občerstvenia. V žiadosti je nutné uviesť cenovú ponuku za dobu prenájmu, t.j. za letnú sezónu 2019 (od 1.6.2019 do 1.9.2019). Minimálna cena je 1500,- €. Nad rámec nájomného hradí nájomca  za spotrebu elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom zašlite, alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou "NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 10.5.2019 o 10:00 hod.

Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk


15.04.2019 | Krytá plaváreň počas veľkonočných sviatkov

V dňoch 18.4.2019 - 23.4.2019 je krytá plaváreň otvorená:

18.4. 7:00 - 12:00, 13:00 - 21:30
19.4. 9:00 - 21:30
20.4. 13:00 - 21:30
21.4. 9:00 - 21:30
22.4. ZATVORENÉ
23.4. 7:00 - 12:00, 13:00 - 21:30


22.03.2019 | Multifunkčné ihrisko sprístupnené verejnosti

Počnúc dnešným dňom je multifunkčné ihrisko v Zámockom parku k dispozícii verejnosti na športové aktivity. Ihrisko je verejne prístupné, ak však chcete mať istotu, rezervujte si ho vopred pomocou nášho rezervačného systému na tejto stránke . Používanie samotného ihriska je bezplatné. Ak máte záujem o spoplatnené doplnkové služby (šatne, sprchy, osvetlenie), uveďte to do poznámky pri vytváraní rezervácie.


AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk