Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta Malacky zriadenej 20. mája 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/99.

AD HOC Malacky vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Malacky a blízkeho okolia.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní AD HOC Malacky najmä tieto úlohy:
- spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
- spoluorganizuje športové podujatia,
- zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
- zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,


Aktuality

18.12.2020 | Mestské športoviská opäť zatvorené

Od zajtra 19.12.2020 vstupuje do platnosti zákaz vychádzania, ktorý sa vzťahuje aj na využívanie vnútorných a vonkajších športovísk v správe našej organizácie. Prosíme vás o rešpektovanie a dodržiavanie prijatých opatrení, aby čísla nakazených a hospitalizovaných klesli natoľko, aby sme mohli čo najskôr otvoriť.
AD HOC Malacky


20.11.2020 | Krytá plaváreň opäť otvorená (malý bazén)
🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️ Po dlhých dňoch bez plávania Vám oznamujeme super správu - KRYTÁ PLAVÁREŇ je od dnešného dňa (20.11.2020) OTVORENÁ. Ako sme avizovali, zatiaľ spúšťame len malý bazén (rozmery 10x5,5m, hĺbka 1m, teplota 30°C), aby aspoň deti mohli obnoviť kontakt s vodou a rozvíjať plaveckú gramotnosť. Aby bola prevádzka v akej takej miere udržateľná, bazén ponúkame len formou PRENÁJMU v špeciálnej cene 20,-€/hod. s obmedzením max. 6 osôb v bazénovej hale. Rezervujte si termíny cez rezervačný systém na našej webstránke https://www.adhocmalacky.sk/.../velk.../kalendar/1606125902/, alebo telefonicky na 0911 392 666, prípadne 0907 793 399.
Tešíme sa na Vás 🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️
Tím AD HOC Malacky
 

09.11.2020 | Ponukové konanie na prenájom nebytového priestoru na futbalovom štadióne

AD HOC Malacky v zmysle VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory bistra v areáli futbalového štadióna v Zámockom parku o výmere 91,34 m². Priestor bol zrekonštruovaný v roku 2020. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1 m²/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou „Ponukové konanie bistro FŠ – NEOTVÁRAŤ“ na uvedenú adresu do 24.11.2020 o 16:00.

Bližšie informácie:
AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky
tel.: 0907 793 399, email: riaditel@adhocmalacky.sk


20.10.2020 | Športová hala a krytá plaváreň

Krytá plaváreň je z rozhodnutia ÚVZ SR zatvorená, športová hala je otvorená s obmedzeniami - maximálne pre 6 osôb v jednom okamihu


14.10.2020 | Športová hala a krytá plaváreň

Športová hala a krytá plaváreň je od 15.10.2020 z rozhodnutia ÚVZ SR zatvorená


14.09.2020 | Krytá plaváreň

Dňa 15.9.2020 je krytá plaváreň pre verejnosť otvorená v čase 9:00 - 21:30 hod.


14.09.2020 | Dočasné obmedzenia otváracích hodín krytej plavárne pre verejnosť od 14.9.2020

 

                           Ranné plávanie            Večerné plávanie

Pondelok            7:00 - 12:00 hod.          19:00 - 21:30 hod.

Utorok                7:00 - 12:00 hod.          18:00 - 21:30 hod.   

Streda                 7:00 - 12:00 hod.          19:00 - 21:30 hod.

Štvrtok, piatok   7:00 - 12:00 hod.          17:00 - 21:30 hod.

Sobota, nedeľa, sviatky          9:00 - 21:30 hod.        


06.09.2020 | PLAVÁREŇ ZNOVU OTVORENÁ

Od pondelka 7.9. je plaváreň znovu otvorená. Počas odstávky boli vymenené poškodené kachličky v bazénovej hale, obnovené špárovanie a tiež boli vymenené rozvody vody a pieskový filter v technológii malého bazéna.

Zároveň boli s platnosťou od 7.9. rozšírené prevádzkové hodiny pre verejnosť - počas pracovných dní je možné si zaplávať už od 14:00!


31.08.2020 | OTVÁRACIE HODINY PLAVÁRNE POČAS ŠTÁTNEHO SVIATKU

Dňa 1.9.2020 je krytá plaváreň pre verejnosť otvorená v čase 9:00 hod. - 21:30 hod.


31.08.2020 | ODSTÁVKA KRYTEJ PLAVÁRNE

V dňoch  2.9.2020 - 6.9.2020 je krytá plaváreň z dôvodu pravidelnej údržby zatvorená


AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk