Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta - mestského podniku správy športových zariadení a majetku mesta

AD HOC Malacky poskytuje služby pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport ako aj pre relax a aktívny odpočinok.

Vážime si všetkých návštevníkov a najväčšiu radosť máme, keď sa k nám radi vracajú. Vyskúšajte mestské športovo-rekreačné zariadenia a sami posúďte naše služby.


Aktuality

15.04.2019 | Krytá plaváreň počas veľkonočných sviatkov

V dňoch 18.4.2019 - 23.4.2019 je krytá plaváreň otvorená:

18.4. 7:00 - 12:00, 13:00 - 21:30
19.4. 9:00 - 21:30
20.4. 13:00 - 21:30
21.4. 9:00 - 21:30
22.4. ZATVORENÉ
23.4. 7:00 - 12:00, 13:00 - 21:30


22.03.2019 | Multifunkčné ihrisko sprístupnené verejnosti

Počnúc dnešným dňom je multifunkčné ihrisko v Zámockom parku k dispozícii verejnosti na športové aktivity. Ihrisko je verejne prístupné, ak však chcete mať istotu, rezervujte si ho vopred pomocou nášho rezervačného systému na tejto stránke . Používanie samotného ihriska je bezplatné. Ak máte záujem o spoplatnené doplnkové služby (šatne, sprchy, osvetlenie), uveďte to do poznámky pri vytváraní rezervácie.


25.02.2019 | Ľadová plocha v Zámockom parku - koniec zimnej sezóny 2018/2019

Zimná sezóna 2018/2019 na ľadovej ploche v Zámockom parku je ukončená. Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa na nasledujúcu zimnú sezónu 2019/2020.


22.02.2019 | Ľadová plocha v Zámockom parku

Dňa 22.2.2019 je ľadová plocha v Zámockom parku z technických príčin pe verejnosť zatvorená


22.02.2019 | Krytá plaváreň počas jarných prázdnin

Počas jarných prázdnin v dňoch 26.2.2019-1.3.2019 je krytá plaváreň pre verejnosť otvorená v čase 7:00 hod.-12:00 hod., 13:00 hod.-21:30 hod.


21.02.2019 | Ľadová plocha v Zámockom parku

Dňa 21.2.2019 je ľadová plocha v Zámockom prarku z technických príčin zatvorená


20.02.2019 | Ľadová plocha v Zámockom parku

Dňa 20.2.2019 je ľadová plocha v Zámockom parku z technických príčin pre verejnosť zatvorená


15.02.2019 | Ľadová plocha v Zámockom parku

Dňa 15.2.2019 je ľadová plocha v Zámockom parku z technických príčin zatvorená


14.02.2019 | Výberové konanie

AD HOC Malacky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: správca športovísk

Zamestnávateľ:           AD HOC Malacky

Sídlo:                          Sasinkova 2, 901 01 Malacky

Funkcia:                      správca športovísk

Miesto výkonu práce:  mestské športoviská v správe organizácie

Termín nástupu:          01.04.2019

Pracovný úväzok:       37,5 hod. (úväzok 100%)

Pracovný čas:             7:30 hod. - 15:30 hod.

Nástupný plat:             530,50 € - 637,00 € (+ osobné ohodnotenie po uplynutí skúšobnej doby)

Náplň práce:             

domovnícka práca vrátane údržby objektu

drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca s prípadným vykurovaním objektu

opravy a údržba elektrických a strojových zariadení 

obsluha a bežná údržba strojových a rozvodných sústav plaveckého bazéna nad 20 m dĺžky

obsluha a bežná údržba čerpacej, filtračnej, výmenníkovej a klimatizačnej stanice vrátane rozboru a úpravy vody

Kvalifikačné predpoklady:

stredné vzdelanie, odborná spôsobilosť v elektrotechnike (§21)

Ďalšie požiadavky:

zodpovedný prístup k práci a flexibilita, chuť učiť sa nové veci, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, pozitívny vzťah k športu                                   

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • kópia certifikátu odbornej spôsobilosti

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 28. februára 2019. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

E-mail:   office@adhocmalacky.sk

Telefón:  0948 877 481


21.12.2018 | Prevádzkové hodiny verejného korčuľovania počas vianočných prázdnin:

22.12.  14:00 - 18:00
23.12.  14:00 - 18:00
24.12.  zatvorené
25.12.  zatvorené
26.12.  14:00 - 18:00
27.12   14:00 - 18:00
28.12   14:00 - 18:00
29.12   14:00 - 18:00
30.12   14:00 - 18:00
31.12   13:00 - 17:00
1.1.  14:00 - 18:00
2.1.  14:00 - 18:00
3.1.  14:00 - 18:00
4.1.  14:00 - 18:00
5.1.  14:00 - 18:00
6.1.  14:00 - 18:00
7.1.  14:00 - 18:00

 


AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk