Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta - mestského podniku správy športových zariadení a majetku mesta

AD HOC Malacky poskytuje služby pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport ako aj pre relax a aktívny odpočinok.

Vážime si všetkých návštevníkov a najväčšiu radosť máme, keď sa k nám radi vracajú. Vyskúšajte mestské športovo-rekreačné zariadenia a sami posúďte naše služby.


Aktuality

20.02.2019 | Ľadová plocha v zámockom parku

Dňa 20.2.2019 je ľadová plocha v Zámockom parku z technických príčin pre verejnosť zatvorená


15.02.2019 | Ľadová plocha v zámockom parku

Dňa 15.2.2019 je ľadová plocha v Zámockom parku z technických príčin zatvorená


14.02.2019 | Výberové konanie

AD HOC Malacky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: správca športovísk

Zamestnávateľ:           AD HOC Malacky

Sídlo:                          Sasinkova 2, 901 01 Malacky

Funkcia:                      správca športovísk

Miesto výkonu práce:  mestské športoviská v správe organizácie

Termín nástupu:          01.04.2019

Pracovný úväzok:       37,5 hod. (úväzok 100%)

Pracovný čas:             7:30 hod. - 15:30 hod.

Nástupný plat:             530,50 € - 637,00 € (+ osobné ohodnotenie po uplynutí skúšobnej doby)

Náplň práce:             

domovnícka práca vrátane údržby objektu

drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca s prípadným vykurovaním objektu

opravy a údržba elektrických a strojových zariadení 

obsluha a bežná údržba strojových a rozvodných sústav plaveckého bazéna nad 20 m dĺžky

obsluha a bežná údržba čerpacej, filtračnej, výmenníkovej a klimatizačnej stanice vrátane rozboru a úpravy vody

Kvalifikačné predpoklady:

stredné vzdelanie, odborná spôsobilosť v elektrotechnike (§21)

Ďalšie požiadavky:

zodpovedný prístup k práci a flexibilita, chuť učiť sa nové veci, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, pozitívny vzťah k športu                                   

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • kópia certifikátu odbornej spôsobilosti

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 28. februára 2019. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

E-mail:   office@adhocmalacky.sk

Telefón:  0948 877 481


21.12.2018 | Prevádzkové hodiny verejného korčuľovania počas vianočných prázdnin:

22.12.  14:00 - 18:00
23.12.  14:00 - 18:00
24.12.  zatvorené
25.12.  zatvorené
26.12.  14:00 - 18:00
27.12   14:00 - 18:00
28.12   14:00 - 18:00
29.12   14:00 - 18:00
30.12   14:00 - 18:00
31.12   13:00 - 17:00
1.1.  14:00 - 18:00
2.1.  14:00 - 18:00
3.1.  14:00 - 18:00
4.1.  14:00 - 18:00
5.1.  14:00 - 18:00
6.1.  14:00 - 18:00
7.1.  14:00 - 18:00

 


20.12.2018 | Otváracie hodiny krytej plavárne počas vianočných prázdnin

Krytá plaváreň bude počas vianočných prázdnin otvorená pre verejnosť v týchto časoch:
22.12. 13:00 - 21:30
23.12. 9:00 - 21:30
24.12. zatvorené
25.12. zatvorené
26.12. zatvorené
27.12. 7:00 - 12:00 a 13:00 - 21:30
28.12. 7:00 - 12:00 a 13:00 - 21:30
29.12. 13:00 - 21:30
30.12. 9:00 - 21:30
31.12. 7:00 - 12:00
1.1.    zatvorené
2.1. 7:00 - 12:00 a 13:00 - 21:30
3.1. 7:00 - 12:00 a 13:00 - 21:30
4.1. 7:00 - 12:00 a 13:00 - 21:30
5.1. 13:00 - 21:30
6.1. 9:00 - 21:30
7.1. 7:00 - 12:00 a 16:00 - 21:30


12.12.2018 | Nebytový priestor v stolnotenisovej hale na prenájom

AD HOC Malacky podľa VZN č.2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom nebytové priestory v stolnotenisovej hale o výmere 18,60m2. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1m2/rok. Minimálna ponúkaná cena za prenájom je 90,00 €/m2/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za vykurovanie, spotrebu elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom zašlite, alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou "Neotvárať" na uvedenú adresu do 28.12.2018 o 12:00.

Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk


06.12.2018 | Klzisko v Zámockom parku je už otvorené!

Klzisko v Zámockom parku spustilo svoju prevádzku presne na Mikuláša. Zatiaľ je ľadová plocha spôsobilá len na verejné korčuľovanie, hokejové partie sa môžu tešiť od štvrtku. Prevádzkové hodiny, cenník a rozpis obsadenia klziska nájdete na tomto linku.

 

IMG_20181206_125728_resize


01.01.2018 | AD HOC Malacky na Facebooku

Viac informácií o mestských športoviskách, akciách a celkovo o športe v Malackách nájdete na našich facebookových stránkach "Plaváreň Malina", "Šport v Malackách" a "Letné kúpalisko Malacky".


15.12.2017 | Hľadáme plavčíkov

AD HOC Malacky prijme plavčíkov na krytú plaváreň Malina. Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0907793399.


15.12.2017 | Hľadáme upratovačku

AD HOC Malacky prijme na Dohodu o vykonaní práce upratovačku na prácu v čase 18,00 hod. - 20,00 hod. Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0911 392 666, 0948 877 481


AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk