Športová hala Malina

Športová hala Malina

Športová hala Malina slúži na pestovanie individuálnych i kolektívnych športov, ale i na organizáciu veľkých športových súťaží a hudobných koncertov. Športová hala sa využíva najmä na tieto športy: hádzaná, florbal, basketbal, futsal, volejbal.

V hale sa nachádza plaváreň prepojená s moderným wellness centrom a fitnescentrom, športová hala (palubovka), baletná sála, lezecká stena a spinning.

Doplnkové služby poskytujú kaviareň s biokútikom a solárium.

Prevádzkové hodiny: Pondelok - Nedeľa  8:00 - 22:00


ŠPORTOVÁ HALA - Cenník (platný od 1.10.2019)

prenájom na 1 hodinu Malacké subjekty Mimomalacké subjekty 
Školy - tel. výchova, šport. hry 10 € 15 €
Školy - súťaže  15 €  20 € 
TJ, kluby, oddiely - žiaci/dorast tréning  10 €  15 € 
TJ, kluby, oddiely - žiaci/dorast súťaže  15 €  20 € 
TJ, kluby, oddiely - dospelí - tréning  15 €  25 € 
TJ, kluby, oddiely - dospelí - súťaže  20 €  30 € 

Rekreačný šport - tréning (bez svetelnej tabule, 1 šatňa)

Rekreačný šport - zápas (so svetelnou tabuľou, viac šatní)

20 € 

25 €

30 € 

35€

Iné jednorazové akcie 

Iné jednorazové nekomerčné akcie

40 €

40 € 

60 € 

60 €

Komerčné podujatia / Politické akcie 90 €  100 € 
Ozvučenie 5 € / 3 hod. 5 € / 3 hod.

Baletná sála - nekomerčné aktivity

Baletná sála - komerčné aktivity

5 €

8 €

7 €

10 €

 

 




Kalendár termínov

Baletná sálaFitness centrumLezecká stenaTelocvičňaWellness centrum


Baletná sála na 2.poschodí má rozmery cca 6,6 x 5,9m a je vhodná na cvičenie malých skupín do 10 ľudí, napr. balet, joga a pod.

11.11.2019 - 17.11.2019
 
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pondelok
Utorok
Joga - Frýbertová
09:00 - 10:00
Pilates Hocová
17:00 - 18:00
Ježková - joga
18:30 - 19:30
Streda
Jumping
19:00 - 20:00
Štvrtok
Joga - Frýbertová
09:00 - 10:00
Synchro - balet
17:00 - 18:00
Piatok
Joga - Frýbertová
09:00 - 10:00
Synchro - balet
17:00 - 18:00
Sobota
Synchro - balet
09:00 - 10:00
Nedeľa
Ježková - joga
09:00 - 10:00
Jumping
18:00 - 19:00


Rezervačný formulár

uveďte napríklad záujem o opakovanú rezerváciu v pravidelnom termíne a podobne ...
Dátum a čas rezervácie: *

AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk