Športová hala Malina

Športová hala Malina

Športová hala Malina slúži na pestovanie individuálnych i kolektívnych športov, ale i na organizáciu veľkých športových súťaží a hudobných koncertov. Športová hala sa využíva najmä na tieto športy: hádzaná, florbal, basketbal, futsal, volejbal, bedminton.

V hale sa nachádza plaváreň prepojená s moderným wellness centrom a fitnescentrom, športová hala (palubovka), baletná sála, lezecká stena a spinning.

Doplnkové služby poskytujú kaviareň a solárium.

Prevádzkové hodiny: Pondelok - Nedeľa  8:00 - 22:00


ŠPORTOVÁ HALA - Cenník (platný od 1.3.2022)

prenájom na 1 hodinu Základná cena Zľava * 
Bedminton 1 ihrisko do 16:00 6 € / hod.  
Bedminton 1 ihrisko po 16:00 + víkend 9 € / hod.  
Školy - tel. výchova, šport. hry 20 € / hod. 15 € / hod.
Školy - súťaže  25 € / hod.  20 €  / hod.
TJ, kluby, oddiely - mládež - tréning  20 € / hod. 15 €  / hod.
TJ, kluby, oddiely - mládež - súťaže  25 € / hod.  20 €  / hod.
TJ, kluby, oddiely - dospelí - tréning  30 € / hod. 21 €  / hod.
TJ, kluby, oddiely - dospelí - súťaže  35 € / hod. 26 €  / hod.

Rekreačný šport - tréning (bez svetelnej tabule, 1 šatňa)

Rekreačný šport - zápas (so svetelnou tabuľou, viac šatní)

28 € / hod.

35 € / hod.

 

 

Jednorazové nekomerčné akcie

50 € / hod.

 
Komerčné podujatia / Politické akcie 100 € / hod.  

Baletná sála - šport

Baletná sála - komerčné aktivity

6 € / hod.

9 € / hod.

 

Funkčná zóna - športový tréning

Funkčná zóna - komerčné aktivity

6 € / hod.

10 € / hod.

 

* Zľava platí pre športové kluby / školy so sídlom v Malackách.


Kalendár termínov

Baletná sálaFitness centrumFunkčná zónaLezecká stenaTelocvičňaWellness centrum


Novovybudovaná funkčná zóna s plochou 49m2 je k dispozícii športovým klubom na posilňovanie a takisto pre skupinové cvičenia.

27.06.2022 - 03.07.2022
 
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa


Rezervačný formulár

uveďte napríklad záujem o opakovanú rezerváciu v pravidelnom termíne a podobne ...
Dátum a čas rezervácie: *

AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk