Športová hala Malina

Športová hala Malina

Športová hala Malina slúži na pestovanie individuálnych i kolektívnych športov, ale i na organizáciu veľkých športových súťaží a hudobných koncertov. Športová hala sa využíva najmä na tieto športy: hádzaná, florbal, basketbal, futsal, volejbal.

V hale sa nachádza plaváreň prepojená s moderným wellness centrom a fitnescentrom, športová hala (palubovka), baletná sála, lezecká stena a spinning.

Doplnkové služby poskytujú kaviareň s biokútikom a solárium.

Prevádzkové hodiny: Pondelok - Nedeľa  8:00 - 22:00


ŠPORTOVÁ HALA - Cenník (platný od 1.10.2019)

prenájom na 1 hodinu Malacké subjekty Mimomalacké subjekty 
Školy - tel. výchova, šport. hry 10 € 15 €
Školy - súťaže  15 €  20 € 
TJ, kluby, oddiely - žiaci/dorast tréning  10 €  15 € 
TJ, kluby, oddiely - žiaci/dorast súťaže  15 €  20 € 
TJ, kluby, oddiely - dospelí - tréning  15 €  25 € 
TJ, kluby, oddiely - dospelí - súťaže  20 €  30 € 

Rekreačný šport - tréning (bez svetelnej tabule, 1 šatňa)

Rekreačný šport - zápas (so svetelnou tabuľou, viac šatní)

20 € 

25 €

30 € 

35€

Iné jednorazové akcie 

Iné jednorazové nekomerčné akcie

40 €

40 € 

60 € 

60 €

Komerčné podujatia / Politické akcie 90 €  100 € 
Ozvučenie 5 € / 3 hod. 5 € / 3 hod.

Baletná sála - nekomerčné aktivity

Baletná sála - komerčné aktivity

5 €

8 €

7 €

10 €

 

 
Kalendár termínov

Baletná sálaFitness centrumLezecká stenaTelocvičňaWellness centrum


Palubovka je k dispozícii športovým klubom aj verejnosti. Neváhajte si rezervovať termíny pomocou nášho rezervačného systému.

09.12.2019 - 15.12.2019
 
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pondelok
Flor - tréning, ml.žiaci
15:00 - 16:30
Flor - tréning, st.žiaci
16:30 - 18:00
HO -tréning, st.žiačky + dorastenky
18:00 - 20:00
Utorok
HO - mini, krajská súťaž
08:00 - 14:30
Žolík
15:00 - 16:30
Žolík
16:30 - 17:30
HO - tréning,žiaci
17:30 - 19:00
HO - tréning, dorci, muži
19:00 - 20:30
Flor - tréning, muži
20:30 - 22:00
Streda
CVČ - Lukostrelba
14:30 - 16:00
ČSFA
16:00 - 17:30
HO - tréning, st.žiaci
17:30 - 19:00
HO - tréning, dorastenci + muži
19:00 - 20:30
Canária
20:30 - 22:00
Štvrtok
MŠ Kollárova
10:00 - 11:00
Flor - tréning, ml.žiaci
15:00 - 16:30
Flor - tréning, st.žiaci
16:30 - 18:00
HO - tréning, dorci,muži
18:00 - 20:00
Flor - tréning, muži
20:00 - 21:30
Piatok
Mažoretky SOFFI Lozorno
13:00 - 15:00
HO - zápas, ml.žiaci, st.žiaci
15:00 - 18:00
HO - tréning, muži
18:00 - 19:30
Sobota
ČSFA - turnaj
08:00 - 18:00
Flor - zápas, muži, Sok.Gajary
18:00 - 20:30
Nedeľa
Florbal - zápas, žiaci BA
07:00 - 12:00
Žolík
12:00 - 17:00
Flor - zápas, muži, 1.SC MA
17:00 - 20:00
Florbal Sternmuller
20:00 - 21:30


Rezervačný formulár

uveďte napríklad záujem o opakovanú rezerváciu v pravidelnom termíne a podobne ...
Dátum a čas rezervácie: *

AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk