Športová hala Malina

Športová hala Malina

Športová hala Malina slúži na pestovanie individuálnych i kolektívnych športov, ale i na organizáciu veľkých športových súťaží a hudobných koncertov. Športová hala sa využíva najmä na tieto športy: hádzaná, florbal, basketbal, futsal, volejbal.

V hale sa nachádza plaváreň prepojená s moderným wellness centrom a fitnescentrom, športová hala (palubovka), baletná sála, lezecká stena a spinning.

Doplnkové služby poskytujú kaviareň s biokútikom a solárium.

Prevádzkové hodiny: Pondelok - Nedeľa  8:00 - 22:00


ŠPORTOVÁ HALA - Cenník (platný od 1.1.2020)

prenájom na 1 hodinu Malacké subjekty Mimomalacké subjekty 
Školy - tel. výchova, šport. hry 12 € 17,50 €
Školy - súťaže  17,50 €  23 € 
TJ, kluby, oddiely - mládež - tréning  12 €  17,50 € 
TJ, kluby, oddiely - mládež - súťaže  17,50 €  23 € 
TJ, kluby, oddiely - dospelí - tréning  17,50 €  28 € 
TJ, kluby, oddiely - dospelí - súťaže  23 €  33 € 

Rekreačný šport - tréning (bez svetelnej tabule, 1 šatňa)

Rekreačný šport - zápas (so svetelnou tabuľou, viac šatní)

23 € 

28 €

33 € 

38€

Iné jednorazové akcie 

Iné jednorazové nekomerčné akcie

45 €

45 € 

67,50 € 

67,50 €

Komerčné podujatia / Politické akcie 100 €  120 € 
Ozvučenie 6 € / 3 hod. 6 € / 3 hod.

Baletná sála - nekomerčné aktivity

Baletná sála - komerčné aktivity

5 €

8 €

7,50 €

10 €

 

 
Kalendár termínov

Baletná sálaFitness centrumLezecká stenaTelocvičňaWellness centrum


Palubovka je k dispozícii športovým klubom aj verejnosti. Neváhajte si rezervovať termíny pomocou nášho rezervačného systému.

30.03.2020 - 05.04.2020
 
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pondelok
Flor - tréning, ml.žiaci
15:00 - 16:30
Flor - st.žiaci
16:30 - 18:00
HO -tréning, st.žiačky + dorastenky
18:00 - 20:00
BEDMINTON (REZERVÁCIE 0907 793 399)
20:00 - 21:30
Utorok
Žolík
15:00 - 16:30
Žolík
16:30 - 17:30
HO - tréning, st.žiaci
17:30 - 19:00
HO - tréning, dorastenci + muži
19:00 - 20:30
Florbal - tréning,muži
20:30 - 22:00
Streda
CVČ - Lukostrelba
14:30 - 16:00
ČSFA - p. Kubovič
16:00 - 17:30
HO - tréning, st.žiaci
17:30 - 19:00
HO - tréning, dorastenci + muži
19:00 - 20:30
Canária - tréning
20:30 - 22:00
Štvrtok
MŠ Kollárova
10:00 - 11:00
Flor - tréning, ml.žiaci
15:00 - 16:30
Flor - tréning, st.žiaci
16:30 - 18:00
HO - tréning, dorastenci + muži
18:00 - 20:00
Florbal - tréning,muži
20:00 - 21:30
Piatok
HO - zápas ml.žiaci, st. žiaci
15:00 - 18:00
HO - tréning, muži
18:00 - 19:30
Sobota
Flor - záp.dorci, Sok.Gajary
10:00 - 11:30
HO - dorci, MA - Kysuc.N.Mesto
15:00 - 17:30
HO - zápas, muži MA - Kostolište
17:30 - 19:30
Nedeľa
Florbal - zápas, dorci S.Gajary
17:00 - 18:30
Florbal Sternmuller
19:00 - 20:30


Rezervačný formulár

uveďte napríklad záujem o opakovanú rezerváciu v pravidelnom termíne a podobne ...
Dátum a čas rezervácie: *

AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk