Krytá plaváreň Malina

Krytá plaváreň Malina

Krytá plaváreň Malina je prvá budova, ktorú si všimnete, keď prichádzate nadjazdom do centra Malaciek. Nachádza sa v nej 25-metrový plavecký bazén so šiestimi dráhami a menší neplavecký bazén s hĺbkou do 100cm. Plaváreň je určená najmä pre rekreačné plávanie verejnosti, ale fungujú tu aj športové kluby so zameraním na plavecké disciplíny a synchronizované plávanie. Od októbra 2015 bola ponuka rozšírená o ranné a od febuára 2016 aj o doobedné plávanie pre verejnosť. Priestory šatní, spŕch a recepcie prešli postupnou modernizáciou a sú prepojené aj na nové wellness centrum.

 

Otváracie hodiny     

Po - Pi: 07.00 h - 12.00 h   (ranné plávanie) 
Po - Pi: 16.00 h - 21.30 h     
So - Ne:  13.00 h - 21.30 h      
Počas sviatkov a školských prázdnin: 13.00 h - 21.30 h     
        
Vstupné (1,5 hod):  Základné   Zľavnené *  
Dospelí 2,50 €   2,10 €  
Dôchodcovia, študenti  1,60 €    1,30 €  
Deti 4 - 15 rokov, ZP, ZŤP-S 1,30 €   1,10 €  
Deti do 3 rokov (v sprievode dospelej osoby)  zdarma    zdarma  
Ranné plávanie (1 hod.) 2,00 €   1,80 €  
         
Veľký (plavecký) bazén 60 € / hod.   30 € / hod.  
Malý (detský) bazén 20 € / hod.   20 € / hod.   
Plavecká dráha 10 € / hod.   5 €  / hod.  
         
Plavecké kurzy ZŠ, MŠ - 10 hodín 20 € / žiak      
Plavecké kurzy ZŠ, MŠ - 20 hodín 36 € / žiak      
(max. 30 ž./ZŠ, max. 20 ž./MŠ)        
Predplatné vstupné (permanentky)  Základné   Zľavnené *  
Dospelí        
- 5 vstupov + 1 vstup bonus, 3 mesiace 12,50 €    10,50 €  
- 10 vstupov + 3 vstupy bonus, 6 mesiacov 25,00 €   21,00 €  
- 20 vstupov + 7 vstupov bonus, 12 mesiacov  50,00 €    42,00 €  
         
Dôchodcovia, študenti         
- 10 vstupov + 3 vstupy bonus, 6 mesiacov 16,00 €   13,00 €  
         
Deti 4 - 15 rokov        
- 10 vstupov + 3 vstupy bonus, 6 mesiacov 13,00 €    11,00 €   
         
  • Pokuta pri strate kľúča - 5 €
  • Znečistenie bazéna - 100 €

Zľavnené vstupné platí pre:

  • obyvateľov s trvalým pobytom v Malackách, len po predložení preukazu totožnosti (občiansky preukaz, deti do 15 r. preukaz poistenca)
  • športové kluby / školy so sídlom v Malackách

Dôchodcovia, študenti, ZP a ZŤP-S sa musia preukázať platným preukazom totožnosti s fotografiou. Externí študenti nemajú zľavu.


Kalendár termínov


Od 4.9.2017 - 14.9.2017 je krytá plaváreň v ŠH Malina z dôvodu pravidelnej údržby zatvorená.

18.09.2017 - 24.09.2017
 
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa


Rezervačný formulár

uveďte napríklad záujem o opakovanú rezerváciu v pravidelnom termíne a podobne ...
Dátum a čas rezervácie: *

MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA - AD HOC MALACKY, príspevková organizácia mesta


Miesto - sídlo organizácie:
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Pokladňa letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk