Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta - mestského podniku správy športových zariadení a majetku mesta

AD HOC Malacky poskytuje služby pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport ako aj pre relax a aktívny odpočinok.

Vážime si všetkých návštevníkov a najväčšiu radosť máme, keď sa k nám radi vracajú. Vyskúšajte mestské športovo-rekreačné zariadenia a sami posúďte naše služby.


Aktuality

AD HOC Malacky prijme na Dohodu o vykonaní práce upratovačku na prácu v sobotu a v nedeľu v čase 16,00 hod. - 18,00 hod.
Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0911 392666, 0948 877 481

Platnosť permanentiek zakúpených v roku 2016 sa predlžuje o čas odstávky plavárne. Za pochopenie ďakujeme.

V utorok je malý bazén v ŠH Malina v čase 18,30 hod. - 19,30 hod. pre verejnosť zatvorený.

Upozorňujeme návštevníkov krytej plavárne v čase ranného plávania, že počas školského roka prebiehajú plavecké kurzy základných a materských škôl, preto počas ranného plávania nie je k dispozícii malý bazén pre verejnosť.

MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA - AD HOC MALACKY, príspevková organizácia mesta


Miesto - sídlo organizácie:
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Pokladňa letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk