Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta - mestského podniku správy športových zariadení a majetku mesta

AD HOC Malacky poskytuje služby pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport ako aj pre relax a aktívny odpočinok.

Vážime si všetkých návštevníkov a najväčšiu radosť máme, keď sa k nám radi vracajú. Vyskúšajte mestské športovo-rekreačné zariadenia a sami posúďte naše služby.


Aktuality

13.08.2018 | Ponukové konanie

Prenájom priestorov bufetu na letnom kúpalisku v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory bufetu na letnom kúpalisku v Malackách o výmere vnútorného priestoru 148,65 m2. Ako príslušenstvo v cene nájmu je aj oplotená terasa. V žiadosti je nutné uviesť plánovaný účel využitia a cenovú ponuku v €/m2/rok. Minimálna akceptovaná cena je 55,-€/m2/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu energií. Žiadosť o prenájom zašlite, alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou "BUFET LK - NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 28.8.2018 o 12:00 hod.

Bližšie informácie: 

AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky, tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk


29.06.2018 | Otváracie hodiny krytej plavárne počas letných prázdnin

Plaváreň bude počas letných prázdnin otvorená každý deň už poobede s výnimkou pondelka, kedy sme zaviedli sanitárne hodiny v čase 12:00 - 16:00 kvôli dôkladnejšej dezinfekcii spŕch. Ranné plávanie v čase 7:00 - 12:00 počas pracovných dní zostáva zachované.

Pondelok: 7:00 - 12:00 a 16:00 - 21:30
Utorok - Piatok: 7:00 - 12:00 a 13:00 - 21:30
Sobota - Nedeľa: 13:00 - 21:30


15.12.2017 | Hľadáme plavčíkov

AD HOC Malacky prijme plavčíkov na krytú plaváreň Malina. Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0907793399.


15.12.2017 | Hľadáme upratovačku

AD HOC Malacky prijme na Dohodu o vykonaní práce upratovačku na prácu v čase 18,00 hod. - 20,00 hod. Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0911 392 666, 0948 877 481


15.08.2017 | Nová palubovka

Palubovka športovej haly je už zrekonštruovaná a k dispozícii športovcom i verejnosti. Neváhajte si rezervovať termíny pomocou rezervačného systému na našej stránke.


AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk