Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta - mestského podniku správy športových zariadení a majetku mesta

AD HOC Malacky, p.o.m. poskytuje služby pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport ako aj pre relax a aktívny odpočinok.

Vážime si všetkých návštevníkov a najväčšiu radosť máme, keď sa k nám radi vracajú. Vyskúšajte mestské športovo-rekreačné zariadenia a sami posúďte naše služby.


Aktuality

SAUNA je po letnej prestávke opäť otvorená v obmedzenom režime. Prevádzkové hodiny nájdete tu.

Z dôvodu pravidelnej údržby (výmena vody + dezinfekcia okolia) budú bazény KP Malina v dňoch 26.-28.9.2016 mimo prevádzky takto:
- veľký bazén - dňa 26.9.2016 v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod.
- malý bazén - od 26.9.2016 (8,00 hod.) do 28.9.2016 (16,00 hod.)

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Malacky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dátum pridania: 14.09.2016
Platnosť od: 14.09.2016
Platnosť do: 29.09.2016

Príloha: Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Malacky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (.pdf)

MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA - AD HOC MALACKY, príspevková organizácia mesta


Miesto - sídlo organizácie:
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel.:
Kancelária ŠH Malina 034 772 32 02 (pracovné dni 8:00 - 16:00)
Prevádzkar 0911392666 (pracovné dni 8:00 - 16:00)
Pokladňa ŠH Malina 0948211547 (pracovné dni 16:00 - 21:30, víkendy 13:00 - 21:00)
Pokladňa letné kúpalisko / ľadová plocha 0948570888 (podľa prevádzkových hodín)

E-mail:
info@adhocmalacky.sk