Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta - mestského podniku správy športových zariadení a majetku mesta

AD HOC Malacky poskytuje služby pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport ako aj pre relax a aktívny odpočinok.

Vážime si všetkých návštevníkov a najväčšiu radosť máme, keď sa k nám radi vracajú. Vyskúšajte mestské športovo-rekreačné zariadenia a sami posúďte naše služby.


Aktuality

 

Plaváreň v ŠH Malina je z dôvodu rekonštrukcie prebiehajúcej v objekte od 10.11.2016 do 19.12.2016 zatvorená.

 

SAUNA v ŠH Malina prechádza rekonštrukciou. Predpokladaný termín otvorenia nového wellness centra je 20.12.2016. Počas rekonštrukcie je možné využiť saunu na futbalovom štadióne v utorok 16:30 - 20:30 (muži) a v sobotu 15:00 - 19:00 (muži + ženy) za zvýhodnenú cenu jednorazového vstupu 5,-€.

 

Prenájom priestorov bufetu v ŠH Malina v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č.2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory bufetu v ŠH Malina v Malackách o výmere 48m2. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1m2/rok. Minimálna ponúkaná cena za prenájom je 50,-€/m2/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie Bufet ŠH Malina - neotvárať" na uvedenú adresu do 2.12.2016 o 14,00 hod.

Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 034/7723202, 0907 793 399, email: riaditel@adhocmalacky.sk

 

Prenájom priestorov sezónneho bufetu pri ľadovej ploche v Zámockom parku

AD HOC Malacky podľa VZN č. 2/2012  o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory sezónneho bufetu pri ľadovej ploche v Zámockom parku v Malackách o výmere 36m2. V žiadosti je nutné uviesť cenovú ponuku za celú zimnú sezónu. Minimálna ponúkaná cena za prenájom je 500,-€/sezóna. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie Bufet Ľadová plocha - neotvárať" na uvedenú adresu do 2.12.2016 o 14,00 hod.

Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky, tel.: 034/7723202, 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

 

 

MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA - AD HOC MALACKY, príspevková organizácia mesta


Miesto - sídlo organizácie:
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel.:
Kancelária ŠH Malina 034 772 32 02 (pracovné dni 8:00 - 16:00)
Prevádzkar 0911392666 (pracovné dni 8:00 - 16:00)
Pokladňa ŠH Malina 0948211547 (pracovné dni 16:00 - 21:30, víkendy 13:00 - 21:00)
Pokladňa letné kúpalisko / ľadová plocha 0948570888 (podľa prevádzkových hodín)

E-mail:
info@adhocmalacky.sk