Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta - mestského podniku správy športových zariadení a majetku mesta

AD HOC Malacky poskytuje služby pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport ako aj pre relax a aktívny odpočinok.

Vážime si všetkých návštevníkov a najväčšiu radosť máme, keď sa k nám radi vracajú. Vyskúšajte mestské športovo-rekreačné zariadenia a sami posúďte naše služby.


Aktuality

21.05.2018 | Prenájom priestorov v stolnotenisovej hale v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom nebytový priestor v stolnotenisovej hale na Sasinkovej ul. v Malackách o výmere 23,5m2. Priestor je okamžite k dispozícii. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1m2/rok. Minimálna ponúkaná cena za prenájom je 90,-€/m2/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o penájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie nebytový priestor STH - neotvárať" na uvedenú adresu do 6.6.2018 o 12:00.

Bližšie informácie: AD HOC Malacky,Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0907793399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk


03.05.2018 | Prenájom kontajneru - sezónneho bufetu na letnom kúpalisku

AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom na letnú sezónu 2018 kontajner - bufet na letnom kúpalisku v Malackách na účel prevádzky rýchleho občerstvenia. V žiadosti je nutné uviesť cenovú ponuku za dobu prenájmu, t.j. za letnú sezónu 2018 (od 1.6.2018 do 1.9.2018). Minimálna ponúkaná cena je 1500,- €. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom zašlite alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou "NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 21.5.2018 o 12:00 hod.

Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0907 793 399, e-meil: riaditel@adhocmalacky.sk


27.04.2018 | Krytá plaváreň 1. máj 2018

Dňa 1. mája 2018 je krytá plaváreň zatvorená.


15.12.2017 | Hľadáme plavčíkov

AD HOC Malacky prijme plavčíkov na krytú plaváreň Malina. Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0907793399.


15.12.2017 | Hľadáme upratovačku

AD HOC Malacky prijme na Dohodu o vykonaní práce upratovačku na prácu v čase 18,00 hod. - 20,00 hod. Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0911 392 666, 0948 877 481


15.08.2017 | Nová palubovka

Palubovka športovej haly je už zrekonštruovaná a k dispozícii športovcom i verejnosti. Neváhajte si rezervovať termíny pomocou rezervačného systému na našej stránke.


MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA - AD HOC MALACKY, príspevková organizácia mesta


Miesto - sídlo organizácie:
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Klzisko v Zámockom parku 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk