Športová hala Malina

Športová hala Malina

Športová hala Malina slúži na pestovanie individuálnych i kolektívnych športov, ale i na organizáciu veľkých športových súťaží a hudobných koncertov. Športová hala sa využíva najmä na tieto športy: hádzaná, florbal, basketbal, futsal, volejbal.

V hale sa nachádza plaváreň prepojená s moderným wellness centrom a fitnescentrom, športová hala (palubovka), baletná sála, lezecká stena a spinning.

Doplnkové služby poskytujú kaviareň s biokútikom a solárium.

Prevádzkové hodiny: Pondelok - Nedeľa  8:00 - 22:00


ŠPORTOVÁ HALA - Cenník (platný od 1.1.2020)

prenájom na 1 hodinu Malacké subjekty Mimomalacké subjekty 
Bedminton 1 ihrisko do 15:00 6 € 8 €
Bedminton 1 ihrisko po 15:00 + víkend 8 € 10 €
Školy - tel. výchova, šport. hry 12 € 17,50 €
Školy - súťaže  17,50 €  23 € 
TJ, kluby, oddiely - mládež - tréning  12 €  17,50 € 
TJ, kluby, oddiely - mládež - súťaže  17,50 €  23 € 
TJ, kluby, oddiely - dospelí - tréning  17,50 €  28 € 
TJ, kluby, oddiely - dospelí - súťaže  23 €  33 € 

Rekreačný šport - tréning (bez svetelnej tabule, 1 šatňa)

Rekreačný šport - zápas (so svetelnou tabuľou, viac šatní)

23 € 

28 €

33 € 

38€

Iné jednorazové akcie 

Iné jednorazové nekomerčné akcie

45 €

45 € 

67,50 € 

67,50 €

Komerčné podujatia / Politické akcie 100 €  120 € 
Ozvučenie 6 € / 3 hod. 6 € / 3 hod.

Baletná sála - nekomerčné aktivity

Baletná sála - komerčné aktivity

5 €

8 €

7,50 €

10 €

 

 
Kalendár termínov

Baletná sálaFitness centrumLezecká stenaTelocvičňaWellness centrum


Všetky športoviská sú od 19.12.2020 zatvorené :( O prípadných zmenách budeme informovať.

23.11.2020 - 29.11.2020
 
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pondelok
HO mládež
18:30 - 19:30
Bedminton Juhás 1 kurt / Séleš 1 kurt
20:00 - 21:00
Utorok
HO mládež
16:30 - 18:00
HO dorky
18:00 - 19:30
Bedminton Závodný 1 kurt
19:30 - 20:30
Streda
Bedminton Hanák 1 kurt
11:00 - 12:00
SC RUDAR tréning mládež
15:00 - 17:30
HO žiaci
17:30 - 19:00
HO muži
19:00 - 21:00
Štvrtok
Bedminton Saxa 1 kurt
08:00 - 09:00
Bedminton Hanák
15:00 - 16:00
HO mládež
16:30 - 18:00
HO dorky
18:00 - 19:30
Bedminton Závodný 3 kurty
19:30 - 20:30
Piatok
SC RUDAR tréning mládež
15:00 - 17:30
Bedminton Stachovicová 2 kurty
17:30 - 18:30
HO muži
18:30 - 20:00
Sobota
HO - žiaci
09:00 - 10:30
AD HOC Malacky
10:30 - 12:30
Nohejbal Hrebeň
14:30 - 15:30
Bedminton Rybár 1 kurt
16:00 - 18:00
Nedeľa
Húšek tréning
09:30 - 11:00
Svarc Volejbal
13:30 - 15:30
Bedminton Sedláková 2 kurty
16:00 - 17:00
Bedminton Hrebeň 2 kurty
17:00 - 18:00
Basketbal Zervan
18:00 - 20:00


Rezervačný formulár

uveďte napríklad záujem o opakovanú rezerváciu v pravidelnom termíne a podobne ...
Dátum a čas rezervácie: *

AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk