Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta - mestského podniku správy športových zariadení a majetku mesta

AD HOC Malacky poskytuje služby pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport ako aj pre relax a aktívny odpočinok.

Vážime si všetkých návštevníkov a najväčšiu radosť máme, keď sa k nám radi vracajú. Vyskúšajte mestské športovo-rekreačné zariadenia a sami posúďte naše služby.

Zmluvy


-----------

Dohoda o vzájomnom usporiadaní práv a povinností Mesto Malacky-AD HOC Malacky

-----------

Zmluva o refakturácii nákladov PROGRES - TS, s.r.o.

Zmluva o refakturácii nákladov PROGRES - TS, s.r.o.

-----------

Zmluva o prenájme obchodnej platformy a o sprostredkovaní ID 610309 - Slevomat.cz, s.r.o.

Zmluva o prenájme obchodnej platformy a o sprostredkovaní ID 610313 - Slevomat.cz, s.r.o.

Zmluva o prenájme obchodnej platformy a o sprostredkovaní ID 616660 - Slevomat.cz, s.r.o.

Zmluva o spolupráci Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Benefit Systems Slovakia s.r.o.

Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov Levisa, s.r.o.

Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci Heineken Slovensko a.s.

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní produktov Edenred

Zmluva o poskytovaní služieb LUKA TEAM s.r.o.

Zmluva o spolupráci Benefit Systems Slovakia s.r.o.

Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov Levisa, s.r.o.

 

Zmluvy o poskytnutí služieb

rok 2019

 

rok 2018

 

rok 2017

 

rok 2016

 

rok 2015