Krytá plaváreň Malina

Krytá plaváreň Malina

Krytá plaváreň Malina je prvá budova, ktorú si všimnete, keď prichádzate nadjazdom do centra Malaciek. Nachádza sa v nej 25-metrový plavecký bazén (hĺbka 150 - 170 cm) so šiestimi dráhami a menší neplavecký / výukový bazén 10 x 5m s hĺbkou 100 cm. Plaváreň je určená najmä pre rekreačné plávanie verejnosti, ale fungujú tu aj športové kluby so zameraním na plavecké disciplíny a umelecké plávanie. Od októbra 2015 bola ponuka rozšírená o ranné a od febuára 2016 aj o doobedné plávanie pre verejnosť. Priestory šatní, spŕch a recepcie prešli postupnou modernizáciou a od apríla 2019 sú prepojené aj na nové wellness centrum.

Dočasné obmedzenia v otváracích hodinách krytej plavárne pre verejnosť od 14.9.2020

                                  Ranné plávanie              Večerné plávanie

Pondelok                 7:00 - 12:00 hod.            19:00 - 21:30 hod. 

Utorok                      7:00 - 12:00 hod.            18:00 - 21:30 hod.

Streda                      7:00 - 12:00 hod.            19:00 - 21:30 hod.    

Štvrtok, piatok        7:00 - 12:00 hod.            17:00 - 21:30 hod.   

Sobota, nedeľa, sviatky     9:00 - 21:30 hod.

 

Otváracie hodiny a cenník platný od 14.9.2019     

Ranné plávanie (pracovné dni): 07.00 h - 12.00 h   (aj počas prázdnin) 
Pondelok - Piatok: 16.00 h - 21.30 h   (pondelok aj počas prázdnin)
Utorok - Piatok (počas prázdnin):  13.00 h - 21.30 h      
Sobota/Nedeľa/Štátny sviatok: 09:00 h - 21:30 h    
        
Vstupné (1,5 hod):  Základné   Zľavnené *  
Dospelí 3,00 €   2,40 €  
Dôchodcovia, študenti  2,00 €    1,70 €  
Deti 4 - 15 rokov, ZP, ZŤP-S 1,70 €   1,30 €  
Deti do 3 rokov (v sprievode dospelej osoby)  zdarma    zdarma  
Ranné plávanie (1,5 hod.) 2,50 €   2,00 €  
Doplatok (za každých 30min. navyše) 0,50 €   0,50 €  
Veľký (plavecký) bazén 60 € / hod.   30 € / hod.  
Malý (neplavecký) bazén 30 € / hod.   20 € / hod.   
Plavecká dráha 10 € / hod.   5 €  / hod.  
Komerčný prenájom celej bazénovej haly 100 € / hod.      
Plavecké kurzy ZŠ, MŠ - 10 vyučovacích hodín (do 20 žiakov) 30 € / žiak      
Plavecké kurzy ZŠ, MŠ - 10 vyučovacích hodín (21 - 30 žiakov) 25 € / žiak      
         
Predplatné vstupné (permanentky)  Základné   Zľavnené *  
Dospelí        
- 10 vstupov + 2 vstupy bonus, 6 mesiacov 30,00 €   24,00 €  
- 20 vstupov + 5 vstupov bonus, 12 mesiacov  60,00 €    48,00 €  
         
Dôchodcovia, študenti         
- 10 vstupov + 2 vstupy bonus, 6 mesiacov 20,00 €   17,00 €  
         
Deti 4 - 15 rokov        
- 10 vstupov + 2 vstupy bonus, 6 mesiacov 17,00 €    13,00 €   
         
  • Pokuta pri strate kľúča - 5 €
  • Znečistenie bazéna - 100 €

Zľavnené vstupné platí pre:

  • obyvateľov s trvalým pobytom v Malackách, len po predložení preukazu totožnosti (občiansky preukaz, deti do 15 r. preukaz poistenca)
  • športové kluby / školy so sídlom v Malackách

Dôchodcovia, študenti, ZP a ZŤP-S sa musia preukázať platným preukazom totožnosti s fotografiou. Externí študenti nemajú zľavu.


Kalendár termínov


05.10.2020 - 11.10.2020
 
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pondelok
Vorvane
06:00 - 07:00
VEREJNOSŤ = 7:00 - 12:00 + ZŠ Vysoká pri Morave 10:00 - 12:00/Tabak 9:00 - 10:00 1D
07:00 - 12:00
Sanitárne hodiny
12:00 - 14:00
W = 15:00 - 16:00 1/2MB,16:00 - 17:00 1D/Synchro = 17:00 - 19:00 2D/KVŠ = 15:00 - 16:00 3D, 16:00 - 17:00 2D, 16:00 - 18:00 1/2MB, 17:00 - 19:00 1D/DŠ = 17:00 - 18:00 1D
14:00 - 19:00
VEREJNOSŤ = 19:00 - 21:30 / KVŠ 19:00 - 20:00 2D
19:00 - 21:30
Utorok
Vorvane
06:00 - 07:00
VEREJNOSŤ = 7:00 - 12:00 + Vysoká pri Morave 10:00 - 12:00
07:00 - 12:00
Vstúpte
12:00 - 13:00
ZŠ Stupava
13:00 - 14:00
W = 14:00 - 15:00 2D,15:00 - 16:00 4D,16:00 - 18:00 1/2MB,/Synchro = 17:30 - 18:00 2D/KVŠ = 16:00 - 18:00 1/2MB,16:00 -17:00 2D,17:00 - 18:00 1D
14:00 - 18:00
VEREJNOSŤ = 18:00 - 21:30 / Synchro = 18:00 - 19:00 2D
18:00 - 21:30
Streda
VEREJNOSŤ = 7:00 - 12:00 + ZŠ Vysoká pri Morave 10:00 - 12:00/Tabak 9:00 - 10:00 1D
07:00 - 12:00
ZŠ Stupava
13:00 - 14:00
W = 14:30 - 15:30 2D/Kačka = 14:00 - 15:00 2D,15:00 - 16:00 1/2MB/KVŠ = 15:00 - 16 :00 2D, 16:00 - 18:00 2D, 16:00 - 19:00 1/2MB, 18:00 - 19:00 3D
14:00 - 19:00
VEREJNOSŤ = 19:00 - 21:30 / KVŠ 19:00 - 20:00 2D
19:00 - 21:30
Štvrtok
Vorvane
06:00 - 07:00
VEREJNOSŤ = 7:00 - 12:00 + Vysoká pri Morave 10:00 - 12:00
07:00 - 12:00
W = 14:00 - 15:00 1D,15:00 - 16:00 2D,16:00 - 17:00 1/2MB
14:00 - 17:00
VEREJNOSŤ = 17:00 - 21:30 /Synchro = 17:30 - 19:30 2D
17:00 - 21:30
Piatok
Vorvane
06:00 - 07:00
VEREJNOSŤ = 7:00 - 12:00 + ZŠ Vysoká pri Morave 10:00 - 12:00/Tabak 9:00 - 10:00 1D
07:00 - 12:00
HaZz 11:30 -13:30 2D
12:00 - 13:00
Vstúpte MB
13:00 - 14:00
W = 14:00 - 15:00 2D,15:00 - 16:00 2D + 1/2MB/Kačka = 14:00 - 15:00 3D/K.H. = 16:00 - 17:00 1D/KVŠ = 15:00 - 16:00 2D,16:00 - 17:00 1/2MB, 16:00 - 17:00 3D
14:00 - 17:00
VEREJNOSŤ = 17:00 - 21:30/Synchro = 18:00 - 19:30 3D/KVŠ = 17:00 - 18:00 1/2MB + 2D
17:00 - 21:30
Sobota
VEREJNOSŤ/Kačka 9:00 - 10:00 3D, 10:00 - 10:30 1/2 MB / SYNCHRO 10:00 - 12:00 3D/Kvapky 17:00 - 18:00 1D
09:00 - 21:30
Nedeľa
VEREJNOSŤ/ KVŠ 15:00 - 19:00 3D, 16:00 - 18:00 1/2MB
09:00 - 21:30


Rezervačný formulár

uveďte napríklad záujem o opakovanú rezerváciu v pravidelnom termíne a podobne ...
Dátum a čas rezervácie: *

AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk